Emeklemek nedir, Emeklemek ne demek

  • Dizler ve eller üzerinde yürümek
  • Bir işe yeni başlarken deneyimsizlikten ötürü acemilik geçirmek.

Yerel Türkçe anlamı:

Yavaş yavaş yürümek.

Emeklemek kısaca anlamı, tanımı:

Emekleme : Emeklemek işi.

Emek : Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci. Uzun ve yorucu, özenli çalışma.

Yürümek : Bir yere gelmek, bir yere ulaşmak, kaplamak. Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek. Faiz, hesap edilmek, işlemek. Geçmek, ilerlemek, değişmek. Yayan gezmek, yayan gitmek. Gereği gibi yapılmak veya ilerlemek. Çocuk ayakları üzerinde gezecek duruma gelmek. Bir işte ileri gitmek. Yol almak. Adım atarak ilerlemek, gitmek. Üzerine doğru gitmek, akın etmek, saldırmak, hücum etmek. Ölmek.

Deneyimsiz : Deneyimi olmayan, tecrübesiz.

Acemilik : Acemi olma durumu, toyluk. Acemice davranış, toyluk.

Geçirmek : Giymek, giyinmek. Alışverişte aldatmak, kötü mal satmak, kazıklamak. Hastalık bulaştırmak. Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek. Bir gereksinimi eldeki imkânla karşılamak. Geçme işini yaptırmak, geçmesini sağlamak. Bir şeyi kendisine ayrılmış olan yere yerleştirmek, takmak. Birine kötü söz söylemek. Bir şeyi bir yerden başka yere taşımak, nakletmek. Yola çıkan birini uğurlamaya gitmek, selametlemek, teşyi etmek. Herhangi bir durumu yaşamış olmak. Zaman harcamak. Bir işi birden çok kişi üzerinde uygulamak. Bir süre yaşamak, oturmak, kalmak. Tespit etmek, yazmak, kaydetmek. Vurmak. Etmek, yapmak.

 

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Üzerinde : ... ile ilgili, üzerine. Üstünde.

Diğer dillerde Emeklemek anlamı nedir?

İngilizce'de Emeklemek ne demek? : v. crawl, crawl on all fours, creep

Fransızca'da Emeklemek : se traîner

Almanca'da Emeklemek : aut allen vieren kriechen

Rusça'da Emeklemek : v. ползать, пытаться, попытаться