Emesen nedir, Emesen ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Yerme, çekiştirme, söz konusu etme.

Emesen anlamı, kısaca tanımı

Emese : Eldiven

Emesen etmek : Herhangi bir kimseye, beğenilmeyen hareketi dolayısıyla gözdağı vermek.

Çekiştirme : Çekiştirmek işi.

Söz konusu : Sözü edilen, üzerinde konuşulan, bahis konusu, bahis mevzusu, mevzubahis.

Konus : Koni, koni biçiminde olan. Işını belli bir sahaya düşürmede kullanılan delikli metal levha.

Çekiş : Çekme işi. Bir motorun çekme gücü. Ağız kavgası.

Yerme : Yermek işi, zem.

Etme : Etmek işi.

Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan, 225,978 kilogram olan ağırlık ölçü birimi. Kadınların başlarına bağladıkları örtü. Üzüntü, sıkıntı.

Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis.

Söz : Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.

Diğer dillerde Emertrop anlamı nedir?

Fransızca'da Emertrop nedir ? : emmértrope