Emotionality türkçesi Emotionality nedir

Emotionality ingilizcede ne demek, Emotionality nerede nasıl kullanılır?

Emotionalism : Duygululuk.

Emotionalist : Heyecanlandırmaya çalışan kimse. Fazla heyecana kapılan kimse. Heyecanlı kimse. Heyecan uyandırmaya çalışan kimse.

Emotionalistic : Fazla heyecana kapılan. Heyecanlı. Heyecan uyandırmaya çalışan. Duygularını aşırı dramatik bir şekilde gösteren. Coşkun. Duygusal.

Emotionalize : Heyecanlandırmak. Duygulandırmak.

De emotionalize : Olaylara bağlamak. Hissizleştirmek. Kabalaştırmak.

Emotional hedge : Duygusal çit. Kendini başkalarının duygularından korumak için inşa edilen ruhsa bariyer. Duyguları içinde tutan akli bariyer. Duygusal bariyer.

Deemotionalize : Kabalaştırmak. Hissizleştirmek.

Emotional amenorrhea : Hislere bağlı olarak gelişen. Emosyonel amenore.

Emotional blocking : Duygusal tıkanma.

Emotional development : Hissi tekamül. Duygusal gelişim.

İngilizce Emotionality Türkçe anlamı, Emotionality eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Emotionality ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sensibilities : İçlilik. Alınganlık. Anlayış. Önsezi yeteneği. Duygululuk.

Hot : Taze. Yeni. Şehvetli. Heyecanlı. Radyoaktif. Seksi. Sıcak. İletken. Yüksek düzeyli radyoaktiflik. Biberli.

 

Glassiness : Cam gibi olma niteliği. İfade eksikliği. Ayna gibi olma. Camlılık. Cam kalitesinde olma.

Acuities : Akuiti. Zeka. Keskin duyululuk. Keskinlik. Sivrilik. Duyuların keskinliği veya berraklığı.

Sloppiness : Komik derecede hassaslık. Şapşallık. Eğimlilik. Islaklık. Çamurluluk. Kılıksızlık. Dikkatsizlik. Pasaklılık.

Deadlock : Çıkmaz. Tıkanmak. Hareketin tamamen durması. Çıkmaza girmek. Sürgü kilit. Çözümlenemeyen anlaşmazlık. Çıkmaza sokmak. Çözümsüzlük.

Deadlocking : Sürmeli kilit. Çözümsüzlük. Yerinde saymak. Sürgü kilit. Tıkanmak. Çıkmaza girmek. Çıkmaza sokmak. Hareketin tamamen durması. Çözümlenemeyen anlaşmazlık.

Acuity : Keskinlik. Keskin duyululuk. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Zeka. Bir resmin seçikliğinin fiziksel ölçüsü. (seçiklik öznel bir ölçü olduğu ve ister istemez en azından iki resmin gözle karşılaştırılmasına dayandığı halde, keskinlik fiziksel ölçüye dayanır). Sivrilik. Duyuların keskinliği veya berraklığı. Akuiti.

Speed : Hız kazandırmak. Yolunu açık etmek. Hızla gitmek. Süratle gitmek. Yolcu etmek. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Vites. Yön belirtmeden verilen, birim zamanda alınan yol niceliği. Sürat. Uğurlamak.

 

Warmth : Sıcaklık. Samimiyet. Ilıklık. Hararet. İçtenlik. Coşkunluk. Heyecan. Isı. Ateşlilik. Sıcaklık derecesi.

Emotionality synonyms : drippiness, demonstrativeness, affectionateness, soupiness, depression, affectivity, foziness, sense impression, nicety, dead lock, emotiveness, aesthesia, sentience, emotional, sensuousness, quickness, sensitiveness, passion, temperament, emulsion speed, sensation, sensuality, cool, deadlocks, lovingness, sensitivity, calmness, fondness, warm, trait, sensualities, irritability, apprehensiveness.

Emotionality zıt anlamlı kelimeler, Emotionality kelime anlamı

Hot : Yüksek düzeyli radyoaktiflik. Heyecanlı. Kızgın. Yeni. Isınmak. Biberli. Şiddetli. Acılı. Baharatlı.

Warm : İçten. Taze. Kızdırmak. Isınmak. Kızmak. Isıtmak. Sıcacık. Hararetli. Heyecanlı. Samimi.

Emotional : İçli. Duysal. Coşkun. Heyecanlı. Duyarlı. Coşkusal. Coşkulara ilişkin olan ya da bireyde coşku uyandırma niteliği taşıyan (şey). olağandan daha çok coşkulanan ya da coşkuların etkisi altında davranan(kişi). Hissi. Duygulu.

Emotionality antonyms : unemotionality, cold, unemotional, cool.