En nedir, En ne demek

En; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

 • Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı.
 • Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret.
 • Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime

"En" ile ilgili cümleler

 • "Kumaşın eni. Yolun eni. Kâğıdın eni."
 • "En iyi adamını yollamış buraya." - A. Ümit

Yerel Türkçe anlamı:

İki yamaç arasındaki düz ve verimli toprak parçası.

Tırnak etlerinin lif gibi kabaran kısmı.

Parmağın ek yeri, eklem.

Ağaç dallarının tomurcuk yeri.

En

Tek tırnaklı hayvanların dişlerinin dibinde oluşan şişlik.

Beygir, katır, eşek gibi hayvanların damağında, ön dişlerinin arkasında meydana gelen şişkinlik.

El ayası.

Yaka.

Dişi hayvanların üreme organlarının dış kısmı.

Eğin, giyecek

Mektup.

Tarla sınırı.

Yün ya da kıldan yapılmış olan aba kumaş.

En, pek

Çatı.

Eklem

Üstbaş, elbise.

Sağılan hayvanların süt torbası.

Hayvanlara ya da eşyaya vurulan damga, işaret.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: genişlik]

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: genişlik II]

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir filmin iki kenar arasında kalan, filmlerin çeşitlerine göre değişen ve filmlerin boylarını belirleyen uzunluğu.

 

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Hayvanların kulaklarına vurulan damga.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

[enemek -1, eng, enlemek] : Koyun ve keçi gibi hayvanların kulaklarını keserek yapılmış olan işaret. (İlyas -Burdur; Saçıkaralı ve Sarıkeçili aşiretleri -Adana) [enemek -1] : (Beyağıl *Ulukışla -Niğde) [eng] : (Dodurga -Bilecik; Dutlu, Yayla -Eskişehir) [enlemek] : (Tokmacık *Yalvaç -Isparta)

Diğer sözlük anlamları:

Renk, beniz rengi.

[Bakınız: eñ yeri]

İngilizce'de En ne demek? En ingilizcesi nedir?:

width

Fransızca'da En ne demek?:

travers

En hakkında bilgiler

Uzunluk, bir cismin boyunu ifade eden büyüklük. Bu büyüklük en, boy veya yükseklik yönlerinde olabilir. Fizikte ise uzunluk, mesafe ile eşdeğer anlamda kullanılır. SI birim sisteminde uzunluk birimi metredir.

En ile ilgili Cümleler

 • En acımasız sektörlerden biridir televizyon sektörü.
 • En az 10 Amerikalı ile arkadaş oldum.
 • Ah, kadın, dünyadaki en iyi büyücü sensin!
 • Bu şimdiye kadar gördüğüm en şirin bebek.
 • O erkek kardeşinin en son görüldüğü yere döndü.
 • En akıllıları denizciler mi?
 • Macaristan en önemli tren istasyonunu kapattı.

En tanımı, anlamı:

En kötü günümüz böyle olsun : Mutlu, neşeli ve varlıklı olunduğunda söylenen bir söz.

En aşağı : Hiç olmazsa, hiç değilse.

En azından : En azı ile, hiç olmazsa.

Enberi : Bir gök cisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı merkezî cisme en yakın olduğu nokta.

Enöte : Bir gök cisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı merkezî cisme en uzak olduğu nokta.

En altyapı : Çekinsel dönü etkisiyle, eksiciklerin izgesindeki her çizginin birkaç yakın çizgiye ayrılmasıyla oluşan izge biçimi.

En az :

 

En az ceza sınırı : Vergilerde yükümlülerinden alınacak cezaların en düşük sınırı.

En az çaba kuralı : Konuşmayı kolaylaştırmak amacıyla sözcük içindeki ses benzeşmelerine ve ses düşmelerine sebep olan kural: (hanım+nine) > haminne, (anne+ile) > anneyle, (durur) > -dur, (varır) > var örneklerinde olduğu gibi. Konuşma sırasında zamandan ve emekten tasarruf ederek kolaylık sağlamak amacıyla ses düşmesi, ses benzeşmesi, ses ve hece kaynaşması (Contraktion) gibi olaylara yol açan kural: inilemek>inlemek, elli altı>ellaltı, beybaba>beyba, hanım nine>haminne, ağabey>âbî, ne asıl>nasıl, ne için>niçin, yigirmi>yirmi vb. Bu kural, yazı dilinin baskısından uzak olan Anadolu ve Rumeli ağızlarında çok işlektir: alıyor>alıyo, gördüm>gBödüm, geldi > gBedi, tarla>talla, onlar>onnar, dinlemek>dinnemek, yanlış>yannış, Baber- «getirmek» < alıp beri gel- gibi.

En az değişim yöntemi : Deneycinin, uyaranı çok az azaltıp, çoğaltması ve bunları ölçünlü uyaranla karşılaştırması işlemi. (Bu yolla duyumeşiğinin bulunmasına çalışılır.)

En az etkinlik yasası : (Biçim ruhbilimi) Karşılaşılan koşullar içinde seçilecek davranış biçiminin, en az erke harcamayı gerektiren davranış olacağı ilkesi.

En az geçim indirimi : Gelir vergisi yükümlüsüne saptanacak vergiden düşülen enaz geçim indirimi.

En az yerbölüm yüzü : Kent içinde, yapıların belli bir büyüklükten daha küçük olmalarını önlemek üzere yapıdüzen yasalarına konulan ve her yerbölümün, yol üzerindeki uzunluğunu gösteren ölçü.

En büyük : [Bakınız: en çok] a'zamî.

En büyük alt sınır : E tikel sıralı kümesinin bir A altkümesi için, A nın tüm alt sınırlarından oluşan kümenin en büyük öğesi. Simgesi : ebas (A), inf (A), Anlamdaş. ebas. (…)

Diğer dillerde En anlamı nedir?

İngilizce'de En ne demek? : [EN] adv. thereof, from this, so, thus

prep. at, in, during, to, into, of

pron. some, indefinite amount or quantity

Fransızca'da En : içinde, de, da; -e, -a; ile; -den, -dan; dilinde; bakımından

Almanca'da En : n. Breite

Rusça'da En : n. ширина (F), тавро (N)

adv. наиболее

pron. самый