En çok kayrılan ulus bildirmeliği nedir, En çok kayrılan ulus bildirmeliği ne demek

En çok kayrılan ulus bildirmeliği; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür.

Teknik terim anlamı:

Bir ülkenin kimi başka ülkelere tanıdığı ve En çok Kayrılan Ulus Kuralı Antlaşması olan bütün ülkeler mallarına uyguladığı ödünlerin tümünden oluşan bildirmelik.

En çok kayrılan ulus bildirmeliği anlamı, kısaca tanımı

Bildir : Geçen yıl

Kayrı : Artık, bundan sonra. Nereye?. [Bakınız: kalan].

Bildirme : Bildirmek işi, beyan, tebliğ.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

En : Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı. Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime.

Ulus : Millet. Bartın iline bağlı ilçelerden biri.

Antlaşma : İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, ahitleşme, pakt. Bu durumu belirten belge.

Mallar : Emvâl. Yararlanılabilecek ve kullanılabilecek nitelikte olan taşınır mallar.

Kuralı : Kurasını çekmiş, askere gitmeyi bekleyen (asker).

Kural : Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke.

 

Başka : Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge. Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan. "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

Ülken : “Senin yurdun, senin vatanın” anlamında kullanılan bir isim”.

Bütün : Eksiksiz, tam. Bozuk olmayan (para). Birlik, tamlık. Parçalanmamış. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi.

Tümün : Hep, bütün.

Tümü : Nezle : Soğuktan tümüye tutuldum.

Uygu : [Bakınız: bağıntı]. Uyum, uygunluk.

Ödün : Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ödünleme, ivaz, taviz. Bir ülkenin yaptığı anlaşma ile, başka ülke ya da ülkelerin mallarına uygulanacak bildirmelik yönünden tanıdığı ayrıcalık.

Diğer dillerde En çok kayrılan ulus bildirmeliği anlamı nedir?

İngilizce'de En çok kayrılan ulus bildirmeliği ne demek ? : most-favoured-nation-tariff