Encircled türkçesi Encircled nedir

  • Etrafı çevrilmiş.
  • Çevrili.
  • Sarılmış.
  • Kuşatılmış.

Encircled ile ilgili cümleler

English: Many castles are encircled by a moat.
Turkish: Birçok kale bir hendekle çevrilidir.

Encircled ingilizcede ne demek, Encircled nerede nasıl kullanılır?

Encircled by : İle çevrili. İle kuşatılmış.

Encircle : Çevresini sarmak. Çemberlemek. Kucaklamak. Etrafını sarmak. Etrafını çevirmek. Çembere almak. Dolamak. Etrafını kuşatmak. Devretmek. Çevirmek.

Encirclement : Kuşatma.

Encirclements : Kuşatma.

Encircles : Kuşatmak. Devretmek. Etrafını sarmak. Çevirmek. Çemberlemek. Çevresini sarmak. Etrafını kuşatmak. Kucaklamak. Çevrelemek. Etrafını çevirmek.

Encircling manoeuvre : Çevirme manevrası.

Encircling : Devretme. İstinga basmak. Çevirme. Etrafını çevirme. Döngüye girme. Dönme. Kuşatma. Kuşatılma. Kuşatıcı. Etki alanına girme.

İngilizce Encircled Türkçe anlamı, Encircled eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Encircled ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Embosomed : Saklanmış. Kapatılmış. Örtülmüş. Sarmalanmış. Kaplanmış.

Bundled : Bohçalı. Bağlanmış. Paketlenmiş.

Environed : Etrafını sarmak. İhata edilmiş. Kuşatmak. Çevrelemek. İçine alınmış.

Convolute : Sarmak. Bükülmüş. Karışık. Bobin. Sarmal. Helisel. Kıvrılmış. Dürülmüş. Durulmuş.

 

Surrounded : Çevrilmiş.

Enwrapped : Sarmalanmış. Dolamak. Sarılıp saklanmış. Ambalajlanmış. Sarmak. Paket yapılmış.

On all sides : Her tarafta. Her taraftan. Dört bir taraftan. Dört bir yanı. Dört bir tarafı.

Facing : Dış yüzey. Kaplama. Karşı olan. Dönüş. Dönme. Dış görünüm. Sıvama. Üst tabaka. Dış kaplama.

Sided : Taraflı. Kenarlı. Cepheli. Kenarları olan. Yanlı.

Confined : Sınırlanmış. Sınırlı. Loğusalık yatağında olan. Hapsedilmiş. Kapatılmış. Mahsur. Kapalı. Sınırlandırılmış.

Encircled synonyms : circled, engirded, enfolded, entwisted, fascicled, girded, skirted, encompassed, enclosed, fasciculated, impounded, enswathed, blockaded, enc, engirt, clads, beleaguered, besieged, engirdled, ahull, enveloped, convoluting, inclosed, clad.

Encircled zıt anlamlı kelimeler, Encircled kelime anlamı

Unenclosed : Eklenmemiş. Çevrili olmayan. Kapatılmamış. Kapanmamış. Çit ile çevrili olmayan.