Endocrane türkçesi Endocrane nedir

  • Kafatasının iç yüzeyi.
  • Kafatası iç yüzeyi.

Endocrane ingilizcede ne demek, Endocrane nerede nasıl kullanılır?

Endocranial : Kafatasının içinin. Endokraniyal. Kafatasının içine ait.

Endocranium : Kafatasının iç yüzeyi. Endokraniyum. Dura mater. Kafatasının iç kaplaması (anatomi terimi).

Endocrine : İçsalgı ile ilgili. Endokrin. İç salgı. Bezin kana veya lenfe karışan salgısı, endokrin, hormon, inkretum. Kendine ait boşaltım kanalı olmayan bezler tarafından salgılanan, direkt olarak kana karışan ve çok az miktarı bile bir organı veya vücudun belli bir bölümünü etkileyen salgılar, endokrin. İç salgı bezleri. İçsalgı. İç salgı ile ilgili. İç salgıbezi.

Endocrine dermatitis : Endokrin deri yangısı. Daha çok kedilerde oluşan çift taraflı görünüşte tiroit ve cinsiyet hormonların yetersizliğine bağlı olarak gelişen deri yangısı, endokrinojen dermatitis.

Endocrine dysfunction anemia : Endokrin görev bozukluğu anemisi. Hipofiz, kalkan ve böbrek üstü bezleriyle, daha az oranda eşey organlarının işlev bozukluğuna bağlı kemik iliği hipoplazisinden kaynaklanan kansızlık.

Endocrine effect : Endokrin etki. İç salgı bezi salgılarının etkileri.

Endocrinic : Endokrinik. Hormonlarla alakalı. Endokrin salgı bezlerine veya onların salgılarına ait.

 

Endocrinocytus chromophilicus : Kromofil hücreler. Hipofiz ön lobunda asit boyanma özelliği gösteren hücreler. bunlar asit boyalarla boyanan ve endokrinositus asidofilikus adı verilen asidofil hücreleryle bazik boyalarla boyanan ve endokrinositus bazofilikus adı verilen bazofil hücrelerden oluşur.

Endocrine system : Endokrin sistem. İçsalgı bezleri sistemi. İçsalgı jüyesi. İçsalgı dizgesi. Endokrin sistemi. Endokrin jüyesi.

Endocrine glands : İç salgı bezi. Endokrin bez. Endokrin bezleri. İç salgı bezleri. (tıp) kanalları olmayan ve salgıları direk olarak kan akışı içerisinde emilen endokrin (iç salgı) sisteminin salgı bezleri.

İngilizce Endocrane Türkçe anlamı, Endocrane eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Endocrane ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Melanocyte stimulating hormone : Melanosit stimulan hormon. Melanosit uyarıcı hormon. Ara hipofizdeki melanotrop hücrelerden ve az miktarda ön hipofizden salınan peptit hormon. aşağı sınıf omurgalı hayvanlarda çok salınır ve melanofor hücrelerde pigment granüllerinin sitoplazmaya dağılmasına ve deri renginin esmerleşmesine neden olur.

Thyrotropin : Tirotropik hormon. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve tiroit bezinin faaliyetini düzenleyen hormon. tirotropin. Tsh-rh. Tiroit uyarıcı hormon. Tiyrotropin. Tirotropin.

Corticotropin : Acth. Kortikotropin. Böbreküstü bezleri korteksinin steroid üretimini uyaran hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (fizyoloji).

Epinephrine : Epinefrin. Adrenalin. Adrenal bezi tarafından salgılanan hormon.

 

Adh : Antidiüretik hormonun kısaltması. Pitiütrin. Vazopressin. Antidiüretik hormon.

Adrenaline : Adrenalin. Böbrek üstü bezleri ve sempatik sinir sistemindeki sinir uçlarından salgılanan, kalp atışını hızlandıran, kas ve karaciğerde glikojenin glikoza parçalanmasını sağlayan bir katekolamin hormon, epinefrin. Tansiyonun yükselmesine neden olan hormon.

Somatotropic hormone : Büyüme hormonu. Somathormon. Somatotropik hormon.

Parathyroid hormone : Paratiroit bezinden salınan, osteoklastları uyaran, osteoblastları baskılayarak kalsiyumun kemiklerden hücre dışı sıvısına salınmasını sağlayan, dolaylı olarak kalsiyumun bağırsakardan emilimini artıran, böbrek tübüllerinden kalsiyumun geri emilimini sağlayan, böbreklerle fosfat atılımını artıran, kemik metabolizmasının en önemli düzenleyicisi olan polipeptit yapıda, 84 amino asitten oluşan bir hormon, parathormon, pth. paratiroit hormon salgısı, hücre dışı sıvısında kalsiyum seviyesi düşünce artar. etkisi kalsitoninle zıt ilişkilidir. Paratiroit hormon. Paratiroid hormonu. Pth. Paratiroit hormonu. Paratiroid hormon.

Thyrotrophin : Tirotrofin.

Pitocin : Oksitosin. Pitosin.

Endocrane synonyms : hypothalamic releasing factor, releasing factor, gastrointestinal hormone, hypothalamic releasing hormone, thyrotrophic hormone, gi hormones, adrenosterone, pitressin, thyrotropin releasing factor, thymosin, protirelin, trf, endocrinal, thyroid hormone, gonadotrophin, sth, msh, gonadotrophic hormone, gonadotropic hormone, human growth hormone, steroid hormone, releasing hormone, secretion, trh, somatotrophic hormone, somatotrophin, neurohormone, epinephrin, adrenocorticotrophic hormone, internal secretion, adrenocorticotropic hormone, catecholamine, sex hormone.

Endocrane zıt anlamlı kelimeler, Endocrane kelime anlamı

Exocrine : Ekzokrin. Eksokrin. Salgılarını kanallar aracılığıyla vücut boşluklarına veya dışarı salan bez sistemleri. Dış hormonal salgı. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan. Dış salgı. Harici hormonal salgı.