Endocrine türkçesi Endocrine nedir

  • İç salgıbezi.
  • İçsalgı ile ilgili.
  • Bezin kana veya lenfe karışan salgısı, endokrin, hormon, inkretum.
  • Endokrin.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • İç salgı.
  • Kendine ait boşaltım kanalı olmayan bezler tarafından salgılanan, direkt olarak kana karışan ve çok az miktarı bile bir organı veya vücudun belli bir bölümünü etkileyen salgılar, endokrin.
  • İç salgı bezleri.
  • İçsalgı.
  • İç salgı ile ilgili.

Endocrine ingilizcede ne demek, Endocrine nerede nasıl kullanılır?

Endocrine dermatitis : Endokrin deri yangısı. Daha çok kedilerde oluşan çift taraflı görünüşte tiroit ve cinsiyet hormonların yetersizliğine bağlı olarak gelişen deri yangısı, endokrinojen dermatitis.

Endocrine dysfunction anemia : Endokrin görev bozukluğu anemisi. Hipofiz, kalkan ve böbrek üstü bezleriyle, daha az oranda eşey organlarının işlev bozukluğuna bağlı kemik iliği hipoplazisinden kaynaklanan kansızlık.

Endocrine effect : İç salgı bezi salgılarının etkileri. Endokrin etki.

Endocrine examination : İç salgı muayenesi. İç salgı bezinin işlevini ölçmek amacıyla ilgili bezin salgıladığı hormonun varlığı veya düzeyinin kan, süt, idrar gibi vücut sıvılarında değişik ölçüm yöntemleriyle araştırılması, endokrin muayene. Endokrin muayene.

 

Endocrine gland : İçsalgıbezi. İç salgıbezi. Endokrin bezi. Salgılarını bir kanal sistemi olmaksızın doğrudan kan akımına veren bezlerden herhangi biri, endokrin bez. Salgısını bir kanal aracılığı olmaksızın doğrudan kana veren bezlerden herhangi biri. pankreasın alfa hücrelerinin glukagon salgısı, beta hücrelerinin insülin salgısı gibi salgıları protein yapısında ya da böbrek üstü bezi ve teslislerin steroit yapısındaki salgıları gibi hormon salgılayan bezler. endokrin bez, kanalsız bez. İç salgı bezi. İçsalgı bezi.

Glandulae endocrine : İç salgı bezi. Endokrin bez.

Endocrinic : Endokrinik. Endokrin salgı bezlerine veya onların salgılarına ait. Hormonlarla alakalı.

Endocrine system : Endokrin sistem. İçsalgı bezleri sistemi. Endokrin sistemi. İçsalgı jüyesi. İçsalgı dizgesi. Endokrin jüyesi.

Endocrine glands : (tıp) kanalları olmayan ve salgıları direk olarak kan akışı içerisinde emilen endokrin (iç salgı) sisteminin salgı bezleri. Endokrin bez. İç salgı bezi. Endokrin bezleri. İç salgı bezleri.

Neuroendocrine system : Hipotalamusun sinir hücreleri tarafından salgılanan hormonlarla hipofiz bezinin hormon salgılamasının düzenlenmesinin sağlandığı hipotalamus ve hipofiz sistemi. Nöroendokrin sistem.

İngilizce Endocrine Türkçe anlamı, Endocrine eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Endocrine ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acth : Adrenokortikotrop hormonun kısaltması. Böbrek üstü bezlerinin korteksi tarafından steroid üretimini uyaran. Adrenokortikotrop hormon. Hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (psikoloji terimi). Adrenocorticotropic hormone (adrenokortikotropik hormon).

 

Insulin : Pankreasın langerhans adacıklarından salgılanan ve kanda şeker oranını ayarlayan, birçok hücre için büyüme faktörü olarak görev yapan, 21 ve 30 amino asitlik iki polipeptit zincirinden oluşan, protein yapısında bir hormon. ensülin. İnsülin. Ensülin. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Pankreasın langerhans adacıklarında salgılanan ve kanda şeker oranını ayarlayan, birçok hücre için büyüme faktörü olarak görev yapan, 21 ve 30 aminoasitlik iki polipeptit zincirinden oluşan protein yapısındaki hormon, ensülin. İnsüline benzer büyüme faktörü. Pankreasın langerhans adacıklarındaki beta hücreleri tarafından yüksek kan şekerine cevap olarak salınan ve eksikliğinde şeker hastalığı oluşan protein yapısında bir hormon. hücre zarları boyunca iyonların ve metabolitlerin kontrollü taşınması, hücre içinde biyosentez yollarının düzenlenmesiyle bu yakıt moleküllerinin yeterli depolanması ve kullanılmasını, glikoz, yağ asitleri ve amino asitlerin hücre içine girmesi, glikojen, protein ve lipit üretimine yardım etmesi, glikoneogenez, glikojen yıkımı, protein yıkımı ve lipolizi inhibe etmesi önemli fonksiyonları arasındadır. şeker hastalarının tedavisinde kullanılan ilaç. salyangozlarda, böceklerde ve omurgalılarda enerji metabolizmasının düzenlenmesi ve büyümede rolü olan peptit yapılı hormon. İnsulin.

Melatonin : Melatonın. Melatonin. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Epifiz bezinden salgılanan, memelilerde üreme olaylarını kontrol eden, ışığa bağlı olarak geceleri sentezi artan, gündüzleri azalan serotoninden sentezlenen bir hormon. Pineal bezde serotoninden yapılan, karanlıkta en yüksek düzeyde olan, memeli hayvanların yumurtalık ve er bezleri üzerinde etkili olan fotoperyodik değişimlerin düzenlenmesinde rolü olan ve ayrıca antioksidan etkinliğe sahip, koyun, keçi, kısrak gibi mevsime bağlı poliöstrik hayvanlarda mevsimle ilgili gonadotropik salgısının başlamasını düzenleyen bir hormon.

Somatotrophin : Somatotrofin. Somatotropin. Büyüme hormonu.

Catecholamine : Kateşolamin. Böbreküstü bezinin içinde üretilen kimyasalların sınıflandırılması (adrenalin veya adrenalin olmayanları içeren fakat onunla sınırlı olmayan). Katekolamin.

Adrenocorticotropic hormone : Adrenokortikotrop hormon. Böbreküstü bezlerinin steroit üretimini uyaran hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (fizyoloji). Acth. Adrenokortikotropik hormon.

Abdomen : Abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Batın.

Pitocin : Pitosin. Oksitosin.

Antidiuretic hormone : Antidiüretik hormon. Hipofız arka bezi tarafından salgılanan hormon türü. Adh. Pitiütrin. Vazopressin. Hipofiz arka bezi tarafından salgınan hormon türü.

Thyrotropin releasing hormone : Hipotalamusun median eminentia’sından salınan, ön hipofiz lobundan tirotropin salınmasını uyaran, tripeptit yapısında bir hormon trh. Trh. Tirotropin salgılatan hormon. Tirotropin salgılatıcı hormon.

Endocrine synonyms : hypothalamic releasing hormone, pitressin, hypothalamic releasing factor, releasing hormone, gonadotropic hormone, sth, thyrotrophic hormone, endocrinal, gonadotrophic hormone, releasing factor, msh, human growth hormone, gastrointestinal hormone, thyroid hormone, adrenosterone, thymosin, gi hormones, protirelin, thyrotropin releasing factor, steroid hormone, trf, gonadotrophin, parathormone, glucocorticoid, hormone, tsh, a c deformity, vasopressin, sex hormone, thyrotropic hormone, abdominal ovariectomy, abdominal fat necrosis, parathyroid hormone.

Endocrine zıt anlamlı kelimeler, Endocrine kelime anlamı

Exocrine : Ekzokrin. Dış salgı. Eksokrin. Salgılarını kanallar aracılığıyla vücut boşluklarına veya dışarı salan bez sistemleri. Dış hormonal salgı. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan. Harici hormonal salgı.