Endocrine system türkçesi Endocrine system nedir

  • İçsalgı bezleri sistemi.
  • İçsalgı jüyesi.
  • İçsalgı dizgesi.
  • Endokrin jüyesi.
  • Endokrin sistem.
  • Endokrin sistemi.

Endocrine system ingilizcede ne demek, Endocrine system nerede nasıl kullanılır?

Endocrine : İç salgı. İçsalgı ile ilgili. Endokrin. İç salgıbezi. Kendine ait boşaltım kanalı olmayan bezler tarafından salgılanan, direkt olarak kana karışan ve çok az miktarı bile bir organı veya vücudun belli bir bölümünü etkileyen salgılar, endokrin. İçsalgı. İç salgı ile ilgili. İç salgı bezleri. Bezin kana veya lenfe karışan salgısı, endokrin, hormon, inkretum.

System : Aralarında karşılıklı işlevsel bağlılıklar bulunan bir dizi öğenin oluşturduğu bütünlük. Aralarında ilişki bulunan ve amaca göre çevresinden belirli sınırlarla ayrılmış özdek, olay ve süreçlerin seçilmiş kümesi. Yapı. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü. Dizge. Kaide. Sistem. Vücut. Yöntem. Kendine özgü bir düzen ve sırası olan topluluk. gezegenler dizgesi,'samanyolu dizgesi, gözerimi konsayıları dizgesi gibi.

Endocrine dermatitis : Endokrin deri yangısı. Daha çok kedilerde oluşan çift taraflı görünüşte tiroit ve cinsiyet hormonların yetersizliğine bağlı olarak gelişen deri yangısı, endokrinojen dermatitis.

 

Endocrine dysfunction anemia : Hipofiz, kalkan ve böbrek üstü bezleriyle, daha az oranda eşey organlarının işlev bozukluğuna bağlı kemik iliği hipoplazisinden kaynaklanan kansızlık. Endokrin görev bozukluğu anemisi.

Endocrine effect : İç salgı bezi salgılarının etkileri. Endokrin etki.

Endocrine examination : İç salgı bezinin işlevini ölçmek amacıyla ilgili bezin salgıladığı hormonun varlığı veya düzeyinin kan, süt, idrar gibi vücut sıvılarında değişik ölçüm yöntemleriyle araştırılması, endokrin muayene. İç salgı muayenesi. Endokrin muayene.