Endpiece türkçesi Endpiece nedir

Endpiece ingilizcede ne demek, Endpiece nerede nasıl kullanılır?

Endpaper : Bir kitap kapağının ön ve arkasına yapıştırılan boş sayfa (kitap kapağını açınca ve kitap bittiğinde kapaktan önceki sayfa). Yan kağıdı. Son sayfa. Kitabin iki kapak içi ile boş bırakılan ön ve arka sayfaları.

Endpapers : Bir kitap kapağının ön ve arkasına yapıştırılan boş sayfa (kitap kapağını açınca ve kitap bittiğinde kapaktan önceki sayfa). Yan kağıdı. Son sayfa. Kitabin iki kapak içi ile boş bırakılan ön ve arka sayfaları.

Endplate : Kanat kenar plakası. Son plak.

Endplates : Kanat kenar plakası. Son plak.

Endpoint : Enson. Bitiş noktası. Bitim noktası. Uç nokta. Bir çizginin iki tarafında onun sınırlarını işaret eden nokta (matematik).

Endpoints : Son noktalar. Bir çizginin iki tarafında onun sınırlarını işaret eden nokta (matematik). Bitiş noktaları.

Endpoint assignment : Bitiş noktası ataması. Bitim noktası ataması.

Endpoint mapper : Bitiş noktası adresleyicisi.

İngilizce Endpiece Türkçe anlamı, Endpiece eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Endpiece ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sights : Hedeflemek. Gözlemek. Gözlemlemek. Nişan almak. Bakmak. Görülecek yerler. İki nişangah arası mesafe. Turistik yerler. İbraz etmek (çek vb.). Görmek.

 

Ocular : Gözle ilgili olan. ışık mikroskobunda objektif merceklerden gelen görüntüyü büyüten ve gözle bakılan mercek. Göz. Göz (ile ilgili). Oküler. Göze ait. Ayni. Gözle görülür. Göz merceği. Bir gözleme aygıtının, kullananın gözüne yakın merceği. Kesin.

Ending : Sonuç. Bir oyunun gelişimi içinde düğümlerin çözülmeye başladığı kesim. Sona erme. Bir öykülü filmde, bir televizyon oyununda, olguların bir noktada düğümlenen birikimini, olayların doğal akışı içinde sonuca ulaştıran bölüm. Fiil çekimi eki. Ecel. Ölüm. Oyun konusunun tamamlanıp sonuca ulaştırıldığı sahne. Takı. Çözüm.

Bows : Boyun eğme. Başla selamlama. Reverans. Fiyonklar. Pruva.

Cen : Merkezde veya merkezin. Ana. Temel. Esas.

Helmet : Koruyucu başlık. Çelik başlık. Kask. Tolga. Baret. Miğfer. Başlık.

Central : Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca. Belli başlı. Telefon santralı. Asıl. Orta. Temel. Esas. Santral memuru. Merkezsel.

Archest : Şeytan gibi. Cin gibi. Kurnaz. En iyisi. Şahı.

Caput : Filiz. Kafa. Kaput. Dal. Segment. Kısım. Kafatası (latince). Bölüm.

Apex : Uç, tepe, zirve, en son nokta. Yücelim noktası. Şahika. Doruk. Tepe. Doruk çizgilerinin en yüksek noktası. Viraj ortası. Kıvrım doruğu. Herhangi bir yapının tepe bölgesi.

Endpiece synonyms : lens system, optical telescope, light microscope, lense, edge, ends, lens, barb, furthermost, reticle, reticule, capita, cusp, bow, binoculars, bits, end, arch, capt, apexes, capital, field glasses, acros, beginning, graticule, opera glasses, bit, closing, bonce, barbing, cardinal, apices, cusps.