Engage in a discussion türkçesi Engage in a discussion nedir

  • Bir münakaşaya dahil olmak.
  • Bir tartışmanın içine müdahil olmak.
  • Bir tartışmaya katılmak.

Engage in a discussion ingilizcede ne demek, Engage in a discussion nerede nasıl kullanılır?

Engage : Angaje etmek. Çalıştırmak. Söz vermek. Çekmek. Bağlamak. (bir işle) meşgul olmak. Garanti etmek. Tutturmak. İşe almak. Birbirine geçirmek.

In : İktidardaki. Gelmiş olan. Olarak. İçine. Da. İçinde. Halinde. İçeri. İçeriye. Dahili.

A : Miktar belirtir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Bir. (herhangi) bir. Herhangi bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Atom ağırlığı. La (müzik terimi). Argonun simgesi. Amperin simgesi.

Discussion : Konuşma. Bahis. Müzakere. Tartışma. Görüşme. İrdeleme. Bir sorunu çözümlemek ya da bir sonuca varmak üzere girişilen eleştirmeli görüşme. Münazara. Münakaşa.

Engage in : Bir işe girişmek. Kendini kaptırmak. Meşgul olmak. Kalkışmak. İle ilgilenmek. Çarpışmaya girmek. İle uğraşmak. İle iştigal etmek. İle meşgul olmak. Uğraşmak.

Engage in trade : Ticaretle uğraşmak.

Engage in conversation : Lafa tutmak. Konuşmaya tutmak.

Engage in small talk : Havadan sudan şeyler konuşmak. Geyik muhabbeti yapmak.