Engelleme nedir, Engelleme ne demek

 • Engellemek işi.
 • İstek, gereksinim veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi.
 • Siyasi kuruluşlar vb.nde tartışma yöntemlerinin bütün imkânlarından yararlanılarak kanunların tartışılmasını ve oylanmasını düzenli bir biçimde önlemek, geciktirmek amacıyla yapılmış olan girişimler, obstrüksiyon

Biyoloji'deki anlamı:

Bir faaliyeti ya da olayı kontrol etme ya da durdurma. İnhibisyon.

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Yabancı bir özdek ile tezgenin çalışmasını önieyip tepkimedeki etkisini azaltma.

Bilimsel terim anlamı:

Karşı takım oyuncusunun önüne geçerek onun serbestçe devinimine engel olma.

İstek, gereksinme ya da bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi.

Karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma.

Yarış içinde, bir koşucunun ilerlemesine engel olma (yasak davranışlardan).

[Bakınız: yavaşlatma]

İngilizce'de Engelleme ne demek? Engelleme ingilizcesi nedir?:

obstruction, inhibition, frustration, blocking

Fransızca'da Engelleme ne demek?:

empêche

Engelleme anlamı, tanımı:

Engel : Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer. Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer. Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer. Kara yollarının kenarlarına yapılmış olan korkuluk, bariyer. Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap.

 

Engellemek : Güreşte hasmı çaprazda sürerken düşürmek için ayağına basmak veya topuğuna ayak takmak. Bir şeyin gerçekleşmesini veya yapılmasını önlemek.

İstek : İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

Gereksinim : Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Ulaşma : Ulaşmak işi.

Önlenme : Önlenmek işi.

Siyasi : Siyasal. Siyasetçi, politikacı.

Kuruluş : Yapı, yapılış, bünye. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Kasılma. Kurulma işi. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis.

Engelleme bildirisi : Adı ve çeşidi belirtilen bir belgite ilişkin bölüntülü ödemeleri ve kaybolan bir belgitin alış veriş işlemini engellemek ve bunlar üzerindeki hakların korunulmasını sağlamak amacıyla gerekli yerlere yapılan bildiri.

 

Engelleme dürtüşü : Karşı saldırının son eyleminden bir kılıçoyunu zaman önce yapılan, engelleyici bir karşı dürtüş ya da vuruş.

Engelleme yöntemi : Hayvan deneklerde incelenen bir dürtünün gücünü kestirmek için, deneğin, ereğe erişmesini önleyen bir engel karşısında ne denli çabaladığını gözlem yoluyla saptayan yöntem.

Engelleme ile ilgili Cümleler

 • Berlin duvarı Doğudaki Almanların Batıya kaçmasını engellemek için inşa edilmiştir.
 • Hepimiz öleceği için, bunun ölmemizi engellememesi apaçık.
 • Engelleme.
 • Ne yapmayı planladığını biliyorum ve amacına ulaşmanı engellemek elimden gelen her şeyi yapacağım.
 • Şişmeyi engellemek için ayak bileğine bir buz torbası koymalısın.
 • Kullanıcıları engellemek çözüm değildir aksine çözümden kaçmaktır. İletişim kurmalısınız onlarla.
 • Engellemeleriniz yüzünden milleti cümle eklemeye ve çevirmeye soğutuyorsunuz.
 • Şişmeyi engellemek için ayak bileğine biraz buz koy.
 • Birinin bir karısı olduğunda, hiçbir şey aynı zamanda bir metres sahibi olmayı engellemez.

Diğer dillerde Engelleme anlamı nedir?

İngilizce'de Engelleme ne demek? : n. hindrance, obstruction, interference, stranglehold, inhibition, hedge, obstructiveness, prevention

Fransızca'da Engelleme : blocage [le], opposition [la]

Almanca'da Engelleme : n. Erschwerung, Frustration, Hindeutung, Repression, Sperre

Rusça'da Engelleme : n. препятствование (N), торможение (N)