Engraved türkçesi Engraved nedir

  • İşlenmiş.
  • Oyma.
  • Mahkuk.
  • Oymalı.
  • Kazınmış.
  • Oyulmuş.
  • Düzgün bir şekilde baskı yapılmış (oyulmuş).
  • Oyma yapılmış.
  • Desenli.

Engraved ingilizcede ne demek, Engraved nerede nasıl kullanılır?

Engraved in stone : Taşa işlenmiş. Sürekli. Taşlara kazınmış (daimi). Devamlı. Kalıcı.

Engrave an inscription : Bir yüzey üzerine oymak (kelimeleri, isimleri, vb.). Oyma ile bir yüzeyi süslemek.

Engrave : Kabartma yapmak. Nakşetmek. Kalemle işlemek. Kazmak. Hakketmek. Derin iz bırakmak. Biçim vermek. İşlemek. Kazımak. Oymak.

Engraver : Oymacı. Gravürcü. Baskı ressamı. Oymacı hakkak. Hakkak.

Engravers : Oymacı. Hakkak.

Engravings : Oymabaskı. Hakkak işi. İşleme. Kazı. Hakkaklık. Kalemle işleme. Oyma işi. Hak. Oymacılık. Oyma resim.

Photoengrave : Fotoğrafçılık ile klişe üretmek.

Wood engraving : Ağaç oyma. Gravür. Ahşap oymacılık. Gravürcülük. Ağaç oyma baskı. Tahta oymacılığı. Gravür sanatı. Ağaç oymacılığı.

Aquatint engraving : Bakır levhayı kezzapla işleme.

Wood engraver : Oymacı. Ağaç oymacısı. Ahşap oymacısı.

İngilizce Engraved Türkçe anlamı, Engraved eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Engraved ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gouged : Oyuk. Kafese girmiş. Dolandırılmış. Kazarak ortaya çıkarılmış. Keski ile yontulmuş. Oyma ile süslenmiş. Zorla çekip çıkarılmış. Kesilmiş.

 

Escalloping : Çentik atma. Bir sıvı içerisinde yemek parçalarını pişirmek (genellikle ekmek kırıntıları malzemesi ile).

Milled : Çentikli. Oluklu. Haddelenmiş. Çekilmiş. Kenarı tırtıllı. Tırtıklı. Öğütülmüş. Tırtıllı. Frezelenmiş.

Cavitation : Kovuklanma. Çukurlaşma. Kavitasyon. Boşluk oluşumu. Boşluk. Kabarcık. Oyuk. Boşlama.

Shaven : Başının tepesi traşlı. Tıraş edilmiş. Tıraşlı.

Escalloped : Çentik atılmış. Dişli. Bir sıvı içerisinde yemek parçalarını pişirmek (genellikle ekmek kırıntıları malzemesi ile).

Tilled : Sürülmüş. İşlemek (toprak). Toprağı sürmek. Sürmek.

Sculpted : Heykeltraşlık yapmak. Heykel şekli verilmiş. Yontmak. Heykelini yapmak. Yontulmuş. Oymak. Heykeli yapılmış.

Engraving : Kalemle işleme. Gravür. Oymabaskı. Klişe. İşleme. Hak. Kazı. Oymacılık. Gravür sanatı.

Scrobiculate : Çukurları olan. Çukurlu. Çıkıntılarla işaretlenmiş. Çukurlaştırılmış. İz açılmış.

Engraved synonyms : carvings, escallop, finished, sculptured, scraped, embroidered, deepening, etching, treated, trimmed, carving, etched, chine, dug in, glyph, incised, cavitations, patterned, cultivated, erased, wrought, graven, gardened, scrubbed, etchings, worked, machined, dressed, burled, exsection, inscribed, figured, lentiginous.

Engraved zıt anlamlı kelimeler, Engraved kelime anlamı

Engraved antonyms : uncarved.

Engraved ingilizce tanımı, definition of Engraved

Engraved kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Made by engraving or ornamented with engraving.