Enlem nedir, Enlem ne demek

Enlem; bir coğrafya terimidir.

  • Yer yuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile Ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi

Coğrafya'daki terim anlamı:

Yeryuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen koşut çemberi ile eşlek arasındaki yay parçasının açısal değeri.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Bir küre üzerindeki herhangi bir noktanın temel düzlemden açısal uzaklığı (bk. şekil E. 25). Temel düzlem, merkezden geçen ve istenilerek seçilen bir düzlemdir (eşlek düzlemi). Coğrafya enlemi, tutulma enlemi, gökada enlemi seçilen küreye ve temel düzleme göre adlandırılmışlardır.

İngilizce'de Enlem ne demek? Enlem ingilizcesi nedir?:

latitude, transversal curve

Osmanlıca Enlem ne demek? Enlem Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

arz derecesi

Enlem hakkında bilgiler

Enlem, Ekvator'un kuzeyindeki veya güneyindeki herhangi bir noktanın Ekvator'a olan açısal mesafesi. Enlemler, kuzey ve güney enlemleri olmak üzere ikiye ayrılırlar; derece, dakika ve saniye cinsinden ifade edilirler. Dünya üzerindeki aynı enleme sahip noktaların birleşmesi ile oluşan varsayımsal çemberlere ise paralel denir.

Enlem anlamı, kısaca tanımı:

Nokta : Konu, konu ile ilgili önemli bölüm. Yer. Nöbetçi bulunan yer. Hiçbir boyutu olmayan işaret. Nöbetçi, gözcü, bekçi. Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama işareti (.). Sınır, derece, radde. Orta nokta. Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret.

 

Ekvator : Fındık, ceviz vb. meyvelerin ölçümünde kullanılan bir birim. Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı.

Açısal : Açı ile ilgili, zaviyevi.

Derece : Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Denli, kadar. Sıcaklıkölçer. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Başarı gösterme.

Enlem dairesi : Aynı enlemdeki noktaların oluşturduğu Ekvator'a paralel daire, arz dairesi.

Yuvar : Yer yuvarlağı gibi düzgün olmayan küresel biçim. Organizmadaki kan, lenf, süt vb. sıvılarda bulunan, genellikle yuvarlak veya oval küçük cisim.

Paralel : Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri. Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).

Parça : Tane. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Güzel, alımlı kız veya kadın. Nesne. Pasaj. Müzik eseri. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime.

 

Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

Kuzey : Yıldız. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı.

Güney : Lodos. Güneş gören yer. Denizli iline bağlı ilçelerden biri. Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı.

Mesafe : Ara, aralık, uzaklık. Uzaklık. İlişkilerde çok içten olmama durumu, resmiyet.

Enleme :

Enleme kırık :

Enlemek : Hayvanlara işaret koymak amacıyle kulaklarını kesmek ya da boynuzunu kertmek. Yorumlamak. Karışlamak, ölçmek. Mektup yazmak. [Bakınız: en]

Enlemesine : Eni boyuna göre daha fazla olarak. İlgili cümle: "“Bina sekiz köşeliydi, enlemesine yapılmış olan asıl kahvehaneye birkaç merdivenle çıkılırdı.”" S. Birsel.

Enlemesine eşlik ikili : Veri'nin her damga için doğruluğunun sağlanması amacıyla, bu veri birimi için kullanılan eşlik ikili. Enlemesine eşlik ikilinin eklenmesi nedeniyle örneğin sekizli damgalar kullanan dizgelerde 9 izli mıknatıslı kuşak söz konusudur.

Enlemesine yarık : Buzul üzerinde, bir eğim kesikliğini aşma sırasında oluşan derin çatlak, bk. buzul

Enlemler : Yeryuvarının eşlek düzlemine koşut düzlemlerle arakesitleri olan çemberler. Bunlar eşlek düzleminden iki yana uzaklıkları açısal olmak üzere, 0°'den 90°ye dek sayılır.

Diğer dillerde Enlem anlamı nedir?

İngilizce'de Enlem ne demek? : n. latitude

Fransızca'da Enlem : latitude [la]

Almanca'da Enlem : n. Breite, Latitüde

Rusça'da Enlem : n. широта (F)