Enlightenment türkçesi Enlightenment nedir

Enlightenment ile ilgili cümleler

English: Joseph Goebbels was the Nazi minister of Public Enlightenment and Propaganda.
Turkish: Joseph Goebbels Kamu Aydınlatma ve Propaganda Nazi bakanıydı.

Enlightenment ingilizcede ne demek, Enlightenment nerede nasıl kullanılır?

Age of enlightenment : Aydınlanma çağı. Aydınlık çağ.

Jewish enlightenment : Yahudi aydınlanması. Haskalah. 18'inci ve 19'uncu yüzyıl yahudi felsefi hareketi. Yahudi toplumu içerisinde laik bilgi verilmesini destekleyen.

The enlightenment : Aydınlanma çağı. Aydınlanma. İnsanın muhakeme etme yeteneği üzerinde duran 17 ve 18'inci yüzyıllardaki akım.

Enlightenments : Bilgilenme. Bilgilendirme. Bilgi. Aydınlık. Aydınlatma. Aydınlanma. Aydınlanmış olma durumu. Zihinsel veya ruhsal farkındalık durumu. Aydınlanma hareketi. İlim.

Enlighten : Açıklığa kavuşturmak. Aydınlığa kavuşturmak. Açıklamak. Aydınlatmak. Tenvir etmek. Bilgi vermek. Işık tutmak. Bilgilendirmek. Öğretmek.

Enlightening : Aydınlatıcı. Aydınlatma.

Enlighteners : Talimatlandıran ve bilgi veren şey veya kimse. Aydınlatıcı. Bilgi veren. Aydınlatan. İçyüzünü anlatan. Anlaşılır hale getiren kimse veya şey (ruhani veya entellektüel). Açıklık getiren. Ögreten.

 

Enlightened regime : Aydınlanmış rejim. Liberal devlet. Medeni yönetim. İlerici hükümet.

Enlightenedness : Bilgililik. Eğitimli olma durumu. Aydınlanmış olma durumu.

Enlightened him : Onu aydınlatma. Onu eğitme. Onu haberdar etme. Onu bilgilendirme.

İngilizce Enlightenment Türkçe anlamı, Enlightenment eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Enlightenment ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Brightest : En parlak. Zeki. Neşeli. Parlak. Şanlı. Berrak. Görkemli. Işıltılı. Canlı.

Grounding : Temel. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Temel bilgisi. Köklü eğitim. Uçağın hizmetten alınması. Geminin karaya oturması. Köklü bilgi. Karaya oturma. Topaklama.

Science : Olayların ve nesnelerin oluşum, yapı ve gelişimindeki yasalılıkları açıklamaya çalışan, olguları, mantıksal düşünceyi temel alan, tarihsel nitelikte bilgi düzeni. Konuları genellikle fizik, kimya, biyoloji bilimlerinden yararlanılarak saptanan, öğrencilere canlı ve cansız varlıkların özellikleri ve insan yaşayışıyle olan ilişkileri üzerinde temel bilgi ve anlayışları kazandırma amacını güden, çoğunlukla orta dereceli okulların birinci döneminde okutulan ders. Beceri. Fen. Bilim. Alanını oluşturan olaylar üzerinde betimleme açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı veren, uygulamalı yordamlar geliştirmeye yardımcı olarak konusunu denetim altına almaya elveren bilgiler üretme çabası ya da bu tür bilgiler kümesi. Fen bilgisi. Hüner. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır.

 

Scholarship : Burslu öğrenim. Öğrenim. Burs. Ciddi çalışma. Bilim. Kimi öğrencilere orta ya da yüksek öğrenimlerini sürdürebilmeleri için, belli bir süre devlet ya da özel kuruluşlarca ödenen aylık para. Derin bilgi. Bilginlik.

The revelation : -in öcünü almak. İfşa. Açımlama. İntikam. Vahiy. İfşaat. Açığa çıkarma. Açığa çıkma. Yeni ahit'in son kitabı.

Satori : Ani ruhsal aydınlanma durumu (zen budizmi).

Learning : Bilim. Öğrenim. Tahsil. Sürekli öğrenme. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Öğrenme. Maarif.

Quantity of illumination : Aydınlığın süresiyle çarpımı.

Airshaft : Hava bacası.

Enlightenment synonyms : enlightenments, illuminations, fulgor, clearness, conveyances, clarifications, cognisance, illuminance, edification, dope, light exposure, revelation, brighter, beatification, clearest, beatitude, elucidations, brightness, sophistication, airways, bright, informing, brightly, cast light, enucleate, gleanings, wisdom, gen, knowledge, education, learnings, bodhi, advice.

Enlightenment zıt anlamlı kelimeler, Enlightenment kelime anlamı

Enlightenment antonyms : unenlightenment.

Enlightenment ingilizce tanımı, definition of Enlightenment

Enlightenment kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Act of enlightening, or the state of being enlightened or instructed. = AufklÄrung.