Ensheathes türkçesi Ensheathes nedir

  • Bir kılıfın içinde gibi kapatmak veya çevresini sarmak (ayrıca insheathe).
  • Kınına veya kılıfına koymak.
  • Kın tedarik etmek.
  • İçine doğru çekmek.
  • Gemi teknesini bakır levha ile kaplamak.

Ensheathes ingilizcede ne demek, Ensheathes nerede nasıl kullanılır?

Ensheathe : Gemi teknesini bakır levha ile kaplamak. Bir kılıfın içinde gibi kapatmak veya çevresini sarmak (ayrıca insheathe). Kınına veya kılıfına koymak. Kın tedarik etmek. İçine doğru çekmek.

Ensheathed : Bir kılıfın içinde gibi kapatmak veya çevresini sarmak (ayrıca insheathe). Kınına veya kılıfına konulmuş. İçine doğru çekilmiş. Kınlı.

Ensheathing : İçine doğru çekme. Bir kılıfın içinde gibi kapatmak veya çevresini sarmak (ayrıca insheathe). Kınına veya kılıfına koyma. Gemi teknesini bakır levha ile kaplama. Kın tedarik etme.

İngilizce Ensheathes Türkçe anlamı, Ensheathes eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ensheathes ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pull out : Sökmek. Çıkmak. Kaçmak. Yola çıkmak. Dışarı çekmek. Tüymek. Uzatmak. Ayrılmak. Silah çekmek.

Bare : Gözle görülür hale getirmek. Yalın. Çıplak. Açmak. Açılmak. Açığa çıkartmak. Çıkarmak. Süssüz. Boş. Soymak.

 

Draw : Çekiş. Kura. İlgi çekici şey. Çizmek. Bir çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi ve ilgiliye gösterilmek üzere lehtara veya hamile verilmesi işlemi. Yem. Çekiliş. Çekim. Berabere kalmak. Çekme.

Take out : Çıkmak. Satın almak (sigorta poliçesini). Çekip almak. Edinmek. Dışarı çıkarmak. Hariç bırakmak. Yerinden sökmek. İçinden çıkarmak. Dışarıya çıkarmak. Yormak.

Get out : Kaçmak. Yayılmak. Duyulmak. Çek git. Sakınmak. Gitmek. Defol. (sorun) çözmek. Ağızdan çıkmak. Kaçırmak.

Pull : Doldurmak. Kalkmak (araba). Çekme. Kenara çekmek (araba). Torpil. Koparmak. Kürek çekmek. İltimas. Kenara parketmek. Çekiştirmek.

Ensheathes synonyms : ensheathe.

Ensheathes zıt anlamlı kelimeler, Ensheathes kelime anlamı

Sheathe : Kaplamak. Kılıfına koymak. Kabına koymak. Kınlamak. Kınına koymak. Kınına sokmak. Gizlemek.

Sheathed : Kılıfına koymak. Kaplı. Kınına sokmak. Kılıflı. Kabına koymak. Gizlemek. Kaplamak.