Entelektüellik nedir, Entelektüellik ne demek

  • Entelektüel olma

"Entelektüellik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Kendisi hiçbir zaman entelektüelliğe özenmedi." - H. Taner

Entelektüellik tanımı, anlamı:

Entelektüel : Aydın. Fikir sorunlarıyla ilgili.

Entelekt : Anlık.

Entel : Entelektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış (kimse). Sahte aydın.

Olma : Olmak işi.