Enterostasis türkçesi Enterostasis nedir

Enterostasis ingilizcede ne demek, Enterostasis nerede nasıl kullanılır?

Enterostomy : Karın boşluğu iç duvarından bağırsaklara delik açma yöntemi. Karın duvarıyla bağırsak arasında geçit oluşturma. Enterositomi. Enterestomi. Bağırsaklarda bir delik (açık alan) oluşturan cerrahi operasyon. Enterostomi.

Duodenoenterostomy : Duodenoenterostomi.

Esophagoenterostomy : Özofagoenterostomi.

Gastroenterostomy : Gastroenterostomi.

Pancreaticoenterostomy : Pankreatikoenterostomi.

Pancreatoenterostomy : Pankreatoenterestomi. Pankreas kanalıyla ince bağırsak arasında ameliyatla geçit oluşturma. Pankreatoenterostomi.

İngilizce Enterostasis Türkçe anlamı, Enterostasis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Enterostasis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdomen : Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın. Abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Karın (böcek gövdesinde).

 

Abaxial : Eksen dışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksendışı. Aks kemiği dışında.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

Abattoir : Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Mezbaha.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Descensus : Dessensus. Desensus. İniş, inme işi.

Enterostasis synonyms : infestation, stasis intestini, abamectin, prolapsus, a c deformity, prolapse, abdominal pain, infection, a amplitude mod, a dna, a crochordon, abdominal distention, intestinal stasis.