Enterozoan türkçesi Enterozoan nedir

  • Bağırsak kurdu veya tenyası.

Enterozoan ingilizcede ne demek, Enterozoan nerede nasıl kullanılır?

Enterozoa : Bağırsaklarda yerleşen havyansal asalaklar. Bağırsak kurdu. Bağırsak paraziti.

Entero : Bağırsak, iç organ, bağır. Entero.

Enterobacter : Enterobacter. Enterobakter. Gram negatif, enterobacteriaceae ailesinden, isteğe bağlı anaerobik, fermentatif, hareketli, çubuk biçiminde bakteri.

Enterobacter aerogenes : Doğada yaygın olarak bulunan, laktozu fermente ederek gaz oluşturan çubuk biçiminde, gram negatif bakteri. Enterobacter aerogenes.

Enterobacterial : Enterobakterial.

Enterococcosis : Kanatlılarda, enterokok türü bakterilerin neden olduğu, septisemi veya eklem, kalp kesesi, kalp kasının nekrozuyla belirgin kronik seyirli hastalık. Enterokokkozis.

Enterocoel : Deuterstomia’da embriyonik sindirim sisteminden meydana gelen cep biçimindeki sölom keseleri. Enterosöl. Deuterostomia' da embriyonik sindirim sisteminden meydana gelen cep şeklindeki peş peşe sölom keseleri.

Enterocele : Enterosel. Bağırsak fıtığı.

Enterochromophine cells : Enterokromafin hücreler. Vücutta serotonin ve prostoglandinler gibi bir kısım otokoitleri üreterek depolayan mide-bağırsak mukozası hücrelerinin bir tipi.

Enterocentes : Atlarda bağırsakta oluşan gaz ve fermantasyon kolikleri durumunda veya ilaçların doğrudan kör bağırsağa verilmesi için sekuma veya rektal kanal yoluyla sol kolona punksiyon yapılması. Bağırsak punksiyonu.

 

İngilizce Enterozoan Türkçe anlamı, Enterozoan eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Enterozoan ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Endozoic : Hücre içinde yaşayan veya bir hayvanın dokuları arasında yaşayan. Endozoik.

Entozoic : Hayvandaki parazit. Entozoik. Bağırsak kurdu özelliğinde. Konakçısının vücudunda yaşayan (bir parazite ait).

Enterozoan synonyms : endozoan.

Enterozoan zıt anlamlı kelimeler, Enterozoan kelime anlamı

Epizoic : Epizoik. Harici bir parazit olarak yaşayan. Konakçısının bedeninin üzerinde yaşayan (biyoloji terimi). Hayvanlar üzerinde yaşayan.

Host : Bilgisayar, biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kutsanmış ekmek. Bir asalağın hayatının tümünü ya da bir kısmını içinde ya da üzerinde geçirdiği, besin ihtiyacını ve korunmasını sağladığı organizma. Ev sahipliği etmek. Konukçu. Anasistem. Sunuculuk yapmak. Sunucu. Evsahibi. Asalağın erginini ya da gelişim evrelerinden herhangi birini taşıyan canlı. a. bk. arakonakçı, son konakçı.