Eozinofilik burun granülomu nedir, Eozinofilik burun granülomu ne demek

Eozinofilik burun granülomu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Kimi süt sığırlarında, burun boşluğunun arka kısımları, hatta gırtlak ve soluk borusunun üst kısımlarında 2-4 mm çapında düğümcüklerle belirgin alerjik burun yangısının kronik formu.

Eozinofilik burun granülomu tanımı, anlamı

Burun granülomu : Değişik mantar sporları ve çiçek tozlarına karşı oluşan bir aşırı duyarlılık reaksiyonundan kaynaklanan alerjik burun yangısının kronik formu. Eozinofilik burun granülomu. Sığırların burun granülomu. Keçilerin enzootik burun granülomu

Eozin : Doku kesitlerinin boyanmasında kullanılan, kırmızı kahverengi asidik bir boya. Mikroskobik muayene amacıyla dokuları boyamada kullanılan asidik bir boya. Gül renginde, kimyasal olarak floreskinin bromin türevi olan ve hematoksilenle birlikte, rutin olarak kullanılan bir grup boya maddesi. En çok kulanılanı eozin Y’dir. Kırmızı anlamında ön ek.

Eozinofil : [Bakınız: asidofil]. Asidofil. Eozinofil lökosit. Eozin seven; eozin denen asit bir boya ile kolayca boyanabilen.

Eozinofili : Kanda eozinofil lökosit sayısının ileri derecede artması. Aşırı derecede eozinofil lökositlerin üretilmesi ve bunların kanda anormal derecede artması, eozinofilik lökositozis. Genellikle kronik paraziter enfeksiyonlarla ilişkilidir. Belirli organlardaki kimi parazitlerin etkisiyle genel eozinofil sayısı artabilir. Bu artış sıklıkla tanıda kullanılabilir. Doku kesitlerinin eozinle kolayca boyanması.

 

Eozinofilik : Mikroskopta eozinle kolayca boyanan, eozini kolayca alan hücre veya dokuları ifade eder. Eozinofil lökositlere ait veya eozinofiliyle ilgili olan.

Granülom : Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik.

Buru : Sancı, buruntu.

Burun : Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü. Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü. Kibir, büyüklenme.

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.

Alerjik burun yangısı : Yaz ve bahar aylarında çiçek tozlarına karşı köpek, kedi, sığır ve koyunlarda, burun mukozasının çok sayıda eozinofil lökosit, nötrofil ve az sayıda makrofaj infiltrasyonuyla belirgin yangısı, atopik rinitis, sığırların yaz nezlesi.

Burun boşluğu : Burun içinde bulunan ve üzerindeki mukoza örtüsü kısmen koklama sinirleri ile donanmış olan bir çift boşluk. Septum nazi denen kıkırdak ve kemikten oluşan bir bölmeyle iki yarıma ayrılmış, önde burun delikleri, arkada choana ve pars nasalis pharygis’e açılan burun deliklerinden sonraki hava iletici boşlukları, kavum nazi. Burun içinde bulunan ve üzerindeki mukoza örtüsü kısmen koklama sinirleriyle donanmış olan bir çift boşluk.

 

Burun yangısı : Aksırık, tıksırık ve burun akıntısıyla belirgin burun boşluğu mukozasının yangısı, nazitis, rinitis. Virüsler, bakteriler, mikoplazmalar, mantarlar, parazitler ve alerjik nedenlerden kaynaklanır, cevabın yapısına göre seröz, sümüksü, irinli ülserli, yalancı zarlı, kanamalı veya granülomlu olarak sınıflandırılabilir.

Soluk borusu : Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru, nefes borusu.

Düğümcük : Ufak düğüm, nodül. Küçük doku birikimini belirlemek için kullanılan genel terim.

Sığırlar : Memeliler (Mammalia) sınıfının, çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, kaba yapılı, boynuzlu, hantal, kuyrukları püsküllü bir alt familya. Boğa (Bos taurus), Tibet sığırı (B.grunniens), Hint mandası (Buffelur bubalus), yaban sığırı (Bibos gaurus) misk öküzü (Ovibos moschatus) türleri iyi bilinir. (Bovinae),türleri iyi bilinir.

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Gırtlak : Soluk borusunun üst bölümü, ümük, imik, hançere. Yiyip içme. Ses rengi, yapısı.

Alerjik : Alerji ile ilgili olan.

Düğümcü : Onu bunu kandıran.

Kronik : Süreğen. Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş. Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vakayiname.

Diğer dillerde Eozinofilik burun granülomu anlamı nedir?

İngilizce'de Eozinofilik burun granülomu ne demek ? : eosinophilic nasal granuloma