Eozinofilik granülom kompleksi nedir, Eozinofilik granülom kompleksi ne demek

Eozinofilik granülom kompleksi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Kedilerde eozinofilik ülser, eozinofilik plak ve linear granülom gibi klinik ve histolojik olarak benzerlik gösteren patolojik değişimlerin ortak adı.

Eozinofilik granülom kompleksi anlamı, kısaca tanımı

Eozin : Doku kesitlerinin boyanmasında kullanılan, kırmızı kahverengi asidik bir boya. Mikroskobik muayene amacıyla dokuları boyamada kullanılan asidik bir boya. Gül renginde, kimyasal olarak floreskinin bromin türevi olan ve hematoksilenle birlikte, rutin olarak kullanılan bir grup boya maddesi. En çok kulanılanı eozin Y’dir. Kırmızı anlamında ön ek

Eozinofil : [Bakınız: asidofil]. Asidofil. Eozinofil lökosit. Eozin seven; eozin denen asit bir boya ile kolayca boyanabilen.

Eozinofili : Kanda eozinofil lökosit sayısının ileri derecede artması. Aşırı derecede eozinofil lökositlerin üretilmesi ve bunların kanda anormal derecede artması, eozinofilik lökositozis. Genellikle kronik paraziter enfeksiyonlarla ilişkilidir. Belirli organlardaki kimi parazitlerin etkisiyle genel eozinofil sayısı artabilir. Bu artış sıklıkla tanıda kullanılabilir. Doku kesitlerinin eozinle kolayca boyanması.

Eozinofilik : Mikroskopta eozinle kolayca boyanan, eozini kolayca alan hücre veya dokuları ifade eder. Eozinofil lökositlere ait veya eozinofiliyle ilgili olan.

 

Eozinofilik granülom : Eozinofilik ağız granülomu. Eozinofilik ülser.

Granülom : Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gösteren, granülasyon dokusundan oluşmuş küçük yumru. Düğümcük veya yumru biçiminde doku kümesi. Granülomlu yangıda oluşan, mononükleer hücreler, epiteloid hücreler, dev hücreleri ve bağ doku hücrelerinden oluşan, tümör benzeri şişkinlik.

Granül : Bir maddenin en küçük tanesi. Sitoplazmada bulunan küçük tanecikler.

Komple : Dolu. Bütünü aynı şeyden olup bir takım oluşturan. Üstün nitelikleri kendinde toplayan, mükemmel. Eksiksiz, gerekli her şeyi tamam olan, tam.

Kompleks : Karmaşık. Karmaşa. Vitamin ya da proteinlerin oluşturduğu bileşik. Karmaşıklık, karmaşa. Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü, kuruluşlar bütünü.

Eozinofilik ülser : Köpeklerde ve kedilerde köpek dişleri üzerinde, mukoza-deri sınırında, bir kaç santimetre uzunluğunda, tümör oluşumuna öncülük edebilen, dejenere kollajen odakları çevresinde granülomlarla belirgin, alerjik nedenlerle oluşan, esmer kırmızı renkli ülser, tembel ülser, dudak ülseri, indolent ülser, kemirici ülseri, eozinofilik granülom.

Eozinofilik plak : Kedilerde, pire, gıda veya çevresel antijenlere karşı oluşan, dermiste eozinofil infiltrasyonu, eozinofilik mikroapse ve eozinofili, deride seyrek olarak ağızda, aşırı kaşıntılı, krater benzeri, yuvarlak kabarıklık veya yara oluşumuyla belirgin şiddetli alerjik vücut reaksiyonu, kedilerin eozinofilik plağı.

Histolojik : Doku bilimsel.

 

Benzerlik : Benzer olma durumu. İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum.

Patolojik : Patoloji ile ilgili. Bozulmuş, işlemeyen.

Histoloji : Doku bilimi.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Diğer dillerde Eozinofilik granülom kompleksi anlamı nedir?

İngilizce'de Eozinofilik granülom kompleksi ne demek ? : eosinophilic granuloma complex