Epiderm nedir, Epiderm ne demek

Epiderm; anatomi, bitki bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Üst deri

Epiderm tanımı, anlamı:

Deri : Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. Toplantı, düğün. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Bu tabakadan yapılmış.

Üst deri : Yüksek bitkilerde bütün bölümleri sararak onları dış etkilerden koruyan renksiz, saydam, bir hücreli tabaka, epiderm. Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm.

Üst : Artan, geriye kalan bölüm. Giyecek, giysi. Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk. Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan. Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, üzeri, fevk, alt karşıtı. Bir şeyin dış yüzü, yüzey. Bir şeyin görülen yanı, yüzü. Sınıflamalarda temel olarak alınan bir tipe göre ileri derecede olan. Öte, arka. Vücut, beden.

Epidermal : Epidermisten köken alan, epidermis yapısından olan.

Epidermal uygulama : Çeşitli deri hastalıklarında ilaçların merhem, çözelti, süspansiyon, losyon, krem, pudra, mikstür ve macun biçiminde deri üzerine sürülerek uygulanması.

Epidermis : [Bakınız: üst deri] Üst deri. Derinin yüzeyinde ektoderm kökenli, içten dışa doğru; bazal katman, spinozum katmanı, granulozum katmanı, lusidum katmanı ve korneum katmanı olmak üzere beş katmandan oluşan çok katlı yassı katman. Keratinleşme gösteren bu katmanlarda derinin ince ve kalın oluşuna bağlı olarak stratum lusidum bulunmayabilir. [Bakınız: üst-deri]

 

Epidermis büyüme faktörü, egf : (Yun. epi: üzerinde; derma: deri) Ektoderm ve mezoderm kökenli hücrelerin bölünmesini uyaran bir polipeptit.

Epidermis displazisi : Deride epidermis hücrelerinin bireysel olarak normal dışı gelişimiyle belirgin kalıtsal bozukluk. Kimi köpek ırklarında, kılsızlık, kaşıntı ve deri yağlanmasıyla birlikte görülür ve mantar enfeksiyonlarına karşı yatkınlık oluşturur.

Epidermis hipergranülozisi : Deride tanecikli tabakanın kalınlığının artması. Deri hastalıklarında, genellikle epidermis hiperplazisi ve ortokeratotik hiperkeratozisle birlikte görülür.

Epidermis kisti : Dermiste, kıl foliküllerinin kıl, epidermis parçaları veya bitkisel materyalle tıkanması sonucu oluşan, tek veya çok sayıda, bir santimetre’den küçük, keratin içeren, yassı hücreli karsinoma dönüşebilen veya keratinin dermise dağılmasıyla pyogranülomlu yangıya neden olabilen, epitelle döşeli patolojik boşluk, huni kisti, yağ kisti, epidermoid kist.

 

Epidermis kolareti : Epidermis yakalığı.

Epidermis yakalığı : Dermisin epidermisle birleştiği alanlarda mekik veya yaka tarzında uzanmış hiperplastik alan, epidermis kolareti. Tümöral, granülomlu ve irinli tipteki dermatozislerde biçimlenir.

Epidermiste hipogranulozis : Deride tanecikli tabakanın kalınlığının azalması.

Diğer dillerde Epiderm anlamı nedir?

İngilizce'de Epiderm ne demek? : n. cuticle

Fransızca'da Epiderm : épiderme [le]

Almanca'da Epiderm : n. Epidermis