Epidermis nedir, Epidermis ne demek

Epidermis; Biyoloji, Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: üst deri].

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Derinin yüzeyinde ektoderm kökenli, içten dışa doğru; bazal katman, spinozum katmanı, granulozum katmanı, lusidum katmanı ve korneum katmanı olmak üzere beş katmandan oluşan çok katlı yassı katman. Keratinleşme gösteren bu katmanlarda derinin ince ve kalın oluşuna bağlı olarak stratum lusidum bulunmayabilir.

Zooloji'deki anlamı:

[Bakınız: üst-deri].

Teknik terim anlamı:

Üst deri.

Epidermis hakkında bilgiler

Epiderma : Dış tabakası keratin(korun)dir. Ölü hücrelerden oluşur. Bunlar dökülerek kepek yapar. Korun altında canlı hücrelerden oluşan malpighi tabakası bulunur. Bu tabakanın hücrelerinde Melanosit pigment bulunur ve deriye rengini verir. Vücudu ısı ve soğuktan korur. Alt deri(dermis): Duyu hücreleri, ter bezleri, sinir uçları, Kılcal kan damarları, kıl kökleri, dokunma cisimcikleri bulunur. Görevi: Vücudun ısı, ter, su dengesini sağlamak, dış etkilerden korumak dokunma, basınç, acı duyularını algılamaktır. Duyu cisimcikleri dokunma, ağrı, basınç, sıcaklık gibi duyuları algılar. Sinirlerle beyinin ilgili bölgelerine aktarılır. Sevinç, korku, heyecan, soğuk hava etkisi ile deri sinirleri kıl kaslarının kasılmasını ve kılların dikleşmesini sağlar.

 

Epidermis tanımı, anlamı

Epiderm : Üst deri

Epidermis büyüme faktörü : Ektoderm ve mezoderm kökenli hücrelerin bölünmesini uyaran bir polipeptit.

Epidermis displazisi : Deride epidermis hücrelerinin bireysel olarak normal dışı gelişimiyle belirgin kalıtsal bozukluk. Kimi köpek ırklarında, kılsızlık, kaşıntı ve deri yağlanmasıyla birlikte görülür ve mantar enfeksiyonlarına karşı yatkınlık oluşturur.

Epidermis hipergranülozisi : Deride tanecikli tabakanın kalınlığının artması. Deri hastalıklarında, genellikle epidermis hiperplazisi ve ortokeratotik hiperkeratozisle birlikte görülür.

Epidermis kisti : Dermiste, kıl foliküllerinin kıl, epidermis parçaları veya bitkisel materyalle tıkanması sonucu oluşan, tek veya çok sayıda, bir santimetre’den küçük, keratin içeren, yassı hücreli karsinoma dönüşebilen veya keratinin dermise dağılmasıyla pyogranülomlu yangıya neden olabilen, epitelle döşeli patolojik boşluk, huni kisti, yağ kisti, epidermoid kist.

Epidermis kolareti : Epidermis yakalığı.

Epidermis yakalığı : Dermisin epidermisle birleştiği alanlarda mekik veya yaka tarzında uzanmış hiperplastik alan, epidermis kolareti. Tümöral, granülomlu ve irinli tipteki dermatozislerde biçimlenir.

 

Epidermiste hipogranulozis : Deride tanecikli tabakanın kalınlığının azalması.

Kalıtsal epidermis displazisi : Kılsız buzağı sendromu.

Toksik epidermis nekrolizisi : İlaçlara veya enfeksiyonlara bağlı olarak deri ve mukozalarda, epidermisin yaygın nekrozuyla belirgin, köpek ve kedilerde görülen immün aracılı hastalık.

Keratinleşme : Keratinleşmek işi.

Ter bezleri : Memeli hayvanların deri altlarında her tarafa dağılmış olarak bulunan, salgısını akıtıcı kanallar vasıtası ile vücut yüzeyine akıtan, hücreleri çok kıvrımlı ve tek katlılık gösteren, ekrin ve apokrin olmak üzere ikiye ayrılan uzun tubuler bezler, glandula sudorifera. Gerçek ter bezleri olan ekrin bezlerin salgısı sıvı ve kokusuzdur ve kılsız deri bölgelerinde yer alır. Apokrin ter bezleri ise kokuludur.

Melanosit : Epidermiste melanin oluşturan hücreler. Deride bağ doku içerisinde melanin adı verilen pigment maddesini oluşturan ve ince yapısında salgı granülleri, Golgi aygıtı, granüllü endoplazma retikulumu ve mitokondriya bulunan hücreler, melanozom. Stratum bazale katmanı içerisinde de yer alan bu hücrelerin sitoplazmik uzantıları dikensi katmana kadar uzanır.

Algılamak : Bir olayı veya bir nesnenin varlığını duyu organlarıyla kavramak, idrak etmek.

Aktarılır : Alıp verilmesi olanaklı, aktarımı yapılabilir.

Üst deri : Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm. Yüksek bitkilerde bütün bölümleri sararak onları dış etkilerden koruyan renksiz, saydam, bir hücreli tabaka, epiderm.

Sağlamak : Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak.

Sıcaklık : Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet. Hamamlarda yıkanılan sıcak yer. Sevgi, içtenlik ve sevimlilik.

Alt deri : Üst derinin altında bulunan ikinci tabaka, hipoderm. Bazı gövde ve yaprakların üst derilerinin altında bulunan, çoğu kez hücre zarları kalınlaşmış özel doku, hipoderm.

Cisimcik : Küçük cisim. Atom taneciği.

Diğer dillerde Epidermis anlamı nedir?

İngilizce'de Epidermis ne demek ? : epidermis