Equations türkçesi Equations nedir

Equations ingilizcede ne demek, Equations nerede nasıl kullanılır?

Equations and formulas : Denklemler ve formüller.

Cross equations variance components : Denklemler arası değişirlik bileşenleri.

Dynamic simultaneous equations model : Devingen eşanlı denklemler modeli.

Linear structural equations model : Doğrusal yapısal denklemler modeli.

Linear structural equations model language : Lısrel. Lısrel bilgisayar programı.

Simultaneous equations model : Eş-zamanlı denklemler modeli.

Equivalent equations : Denk denklemler. Eşdeğer denklemler.

Structural equations model : Yapısal denklemler modeli.

Difference equations : Fark denklemleri. Fark denklemi. Kalanlar denklemi.

Compatible equations : Tutarlı denklemler sistemi. Bağdaşık denklemler. Tutarlı denklemler.

İngilizce Equations Türkçe anlamı, Equations eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Equations ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Equalities : Eşlik. Seviye. Aynılık. Denklik. Müsavat. Akranlık.

Balance : Sayışım kalıntısı. Bilanço. Bilgisayar, fizik, gitar, jimnastik, kimya, ekonomi alanlarında kullanılır. Dengeyi sağlamak. Denge kurmak. Bir sesin tüm frekans aralıklarının, birisinin diğerine baskın gelmemesi için yakın değerlerde tutulması. stereo bir müzik sistemindeki her bir hoparlörden çıkan ses şiddetinin aynı değerde olması. icra veya kayıt sırasında çalgıların ses şiddetlerinin birinin diğerine baskın gelmeyecek biçimde yakın olması. Kıyaslamak. Tartmak. Denkleşme. Devimli bir nesneyi etkileyen güçlerin, o nesnenin yörüngesini ve hızını değiştirememeleri durumu.

 

Par : Yeterli. Başa baş. Kur. Başabaş olma. Nominal değer. İtibari kıymet. İtibari değer. Eşit düzey. Vasat.

Homologies : Homoloji. Uygunluk. Homolojf. Benzeşiklik. Türdeşlik.

Mathematical statement : Matematiksel ifade.

Linear equation : Lineer denklem. Birinci dereceden denklem. Birinci derece denklem. Doğrusal denklem.

Countenance : Kontrol. Teşvik etmek. Göz yummak. Yüz ifadesi. Tasvip. İzin. Teşvik. Destek. Uygun bulma.

Equation : Eşit (=) belirtimiyle birbirinden ayrılan iki yanlı simgesel anlatım, bk. denklem. Muadele. Bilgisayar, ekonomi, kimya alanlarında kullanılır. Denklik. Eşitleme. Denkle. Bir kimyasal tepkinmeye giren, çıkan ve ara basamaklarda yer alan özdeklerin değişimlerini nicel olarak gösteren anlatım türü.

Regression equation : Gerileme çizgilerine ilişkin denklem. Bağlanım denklemi. Regresyon denklemi. Gerileme denklemi.

Equations synonyms : regression of y on x, egality, egalites, simultaneous equations, equivalence, equalizing, counterpoise, aplombs, balancing, aplomb, easiness, position, equalisation, equalization, tie, egalitarianism, formula, eq, counterpoises, equivalences, quadratic equation, quadratic, biquadratic equation, differential equation, equality, exponential equation, equivalents, balances, equity, egalite, equalising, status, evenness.