Er nedir, Er ne demek

Er; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

"Er" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir ere verilen Zeynep'in hissesi ayrılmıştır." - T. Buğra
 • "Düşman erleri arasında Fransızlar da vardır." - S. Birsel
 • "Er sabah kalktım ki sular çağlıyor" - Halk türküsü
 • "Sanat eri çalışır, bir eser kor ortaya, onun güzel olduğuna inanır, o güzelliği herkesin anlamasını, kavramasını ister." - N. Ataç

Yerel Türkçe anlamı:

Her

Her (bk. her)

Erken // er gec: mutlaka, bilahare

Koca, zevç

Yiğit, delikanlı

Erken

Eğer

Koca.

Sahur.

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: endoplâzmik retikulum]

Karınca ve termit sosyetelerinde koloninin işlerini paylaşan, kanatsız ve büyük başlı işçi bireylerden oluşan sınıf. Asker, nefer.

Zooloji alanındaki anlamı:

Karınca ve termit sosyetelerinde bulunan bir sınıf, kanatsız ve büyük başlı olan ve işçi bireylerle birlikte koloninin işlerini paylaşan birey grubu.

Diğer sözlük anlamları:

Koca, zevç.

Erkek, kişi.

Erken, erken zaman.

Yiğit, bahadır, kahraman.

Er isminin anlamı, Er ne demek:

Erkek ismi olarak; Erkek. Kahraman, yiğit. Aşamasız asker.

 

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Endoplazmik retikulum.

İngilizce'de Er ne demek? Er ingilizcesi nedir?:

soldier, endoplasmic reticulum

Fransızca'da Er ne demek?:

mâle, soldat

Er hakkında bilgiler

Er kelimesinin farklı anlamları.

Er ile ilgili Cümleler

 • O, er yada geç beni kızdıracak.
 • Bu mesele er ya da geç ele alınmalıdır.
 • Er, ben sadece otomatik vitesli arabaları sürebilirim.
 • Er geç döneceğiz.
 • Ali onu er ya da geç yapması gerekecek.
 • Er geç farkına varacak.
 • Polis seni er ya da geç yakalayacak.

Er anlamı, tanımı:

Gönül kocamaz : "insanlar yaşlansalar da gönüllerindeki sevgi ve istekler tazeliğini yitirmez" anlamında kullanılan bir söz.

Er lokması er kursağında kalmaz : "insan, gördüğü iyiliği karşılıksız bırakmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Er olan ekmeğini taştan çıkarır : "azimli kimse geçim yolunu bulmak için en güç işlerle bile uğraşmaktan yılmaz" anlamında kullanılan bir söz.

Er oyunu üçe kadar : "birinci ve ikinci denemede başarılamayan iş için son kez üçüncü deneme yapılmalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Ere gitmek : Kadın veya kız evlenmek.

Ere vermek : Kızı evlendirmek.

Erim er olsun da yerim çalı dibi olsun : "kadının kocasının fakir olması önemli değildir, yeter ki aile sorumluluklarını yerine getirsin" anlamında kullanılan bir söz.

Erbaş : İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker.

Er bezi : Erkeklik hormonunu oluşturan erkek cinsiyet bezi, yumurta, husye, haya, testis.

Erdişi : Çiçekliğinde hem erkek hem dişi çiçeği bulunan (bitki), hermafrodit. Hem erkek hem dişi gametleri bulunan (birey), erselik, hünsa, hermafrodit.

 

Er ekmeği : Sahur yemeği. Kocanın getirdiği ekmek.

Er kişi : Erkek.

Er meydanı : Güreş meydanı. Boy ölçüşülecek, yarışılacak durum. Kahramanlığın, cesaretin, güç ve yeteneğin gösterileceği yer.

Er suyu : Meni.

Acemi er : Askere yeni alınan ve eğitim dönemini henüz tamamlamamış er.

Komando er : Askerliğini komando olarak yapan er, komando.

Tam er : Tam teçhizatlı asker.

Avcı eri : Piyade mangasındaki er.

Emir eri : Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, hizmet eri, emirber.

Gönül eri : Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil.

Hizmet eri : Emir eri.

İş eri : Elinden iyi iş gelen, becerikli kimse.

Sanat eri : Sanatçı.

Yazın eri : Edebiyatçı.

Er geç : Erken veya geç, her ne vakit olsa, sonunda, önünde sonunda.

Erkek : Yetişkin adam, bay, er kişi. Sperma oluşturan organizma. Sert, kolay bükülmez. Sözüne güvenilir, mert. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Koca. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.

İyi : İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde. Bol, çok, aşırı. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı. Doğru olan. Yeterli, yetecek miktarda olan. Yerinde, uygun. Esen, sağlıklı.

Yetenekli : Yeteneği olan, kabiliyetli, istidatlı.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kahraman : Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit. Roman, hikâye, tiyatro vb. edebiyat türlerinde en önemli kişi. Bir olayda önemli yeri olan kimse.

Yiğit : Güçlü ve yürekli, kahraman, alp. Delikanlı, genç erkek. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen (kimse).

Rütbesiz : Rütbesi olmayan, kıdemsiz.

Asker : Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Askerlik görevi veya ödevi. Er.

Nefer : Kişi. Er.

Koca : Yüksek. Kocaman, iri. Yaşlı, ihtiyar, pir. Büyük, geniş. Büyük, ulu. Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç.

Erken : Sabahın ilk saatlerinde. Vaktinden önce, alışılan zamandan önce, er, geç karşıtı.

Erbiyum : Atom numarası 68, atom ağırlığı 167,2 olan, tabiatta çok az bulunan, uygulama alanı olmayan bir element (simgesi Er).

Er adam : Erkek.

Er almak : Kocaya varmak.

Er avradı : İşini gücünü bırakıp daha çok süslenip püslenen kadın.

Er avrat : Karı koca.

Er avrat olmak : Karı koca olmak, izdivaç etmek.

Er başı : Elebaşı.

Er bezi ağı : Testis’in ortasında bulunan, tubuli semeniferi recti’lerin açıldığı çok sıkı kanal ağı, rete testis.

Er bezi atardamarı : Dişilerdeki a. ovarica'nın karşılığı olan, erkeklerde çift olarak aorta abdominalis'ten çıkan canalis vaginalis yoluyla er bezine ulaşan ve bu organı vaskularize eden atardamar, arterya testikularis.

Er bezi atrofisi : Testis atrofisi.

Er bezi bölmeleri : Mediastinum testis ile tunica albuginea testis arasında uzanan bağ dokusal ara bölmeler, septula testis.

Diğer dillerde Er anlamı nedir?

İngilizce'de Er ne demek? : [ER (Emergency Room) ] pron. he, used in place of a name to indicate a male

Fransızca'da Er : homme [le], mâle [le]; soldat [le], troupier [le]; tôt

Almanca'da Er : n. Gemeine, Mann

Rusça'da Er : n. мужчина (M), рядовой (M), солдат (M), боец (M), герой (M), знаток (M), человек (M)

adv. рано