Erdem nedir, Erdem ne demek

"Erdem" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Spor, alçak gönüllülük gibi bir erdem aşılar sporcuya." - N. Cumalı

Felsefi anlamı:

İnsanın tinsel ve ruhsal yetkinliği. // Felsefe tarihi boyunca erdem kavramına değişik anlamlar verilmiştir. Filozofların ahlak öğretileri, genellikle erdeme -ahlaksal iyiye- verdikleri anlamla birbirinden ayrılırlar. Plüton'dan beri temel erdemler olarak şunlar sayılır: bilgelik, yiğitlik, doğruluk, ölçülülük.

İstencin ahlaksal iyiye yönelmesi.

Diğer sözlük anlamları:

Fazilet, hüner.

Erdem isminin anlamı, Erdem ne demek:

Erkek ismi olarak; Ahlakın övdüğü iyilikçilik, acıma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet.

İngilizce'de Erdem ne demek? Erdem ingilizcesi nedir?:

virtue

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Şırnak ilinde, Dicle bucağına bağlı bir yer.

Erdem hakkında bilgiler

Erdem veya fazilet kavramı, felsefe tarihinin başlangıcından beri yer alır. "İnsanın ve yaşamın anlamı nedir?" sorusuna verilen felsefi cevap başlangıçta "erdemli olmak" olarak belirtilmiştir. Örneğin mutluluk yaşamın temel amacıdır ve mutluluğa ulaşmanın yolu erdemli olmaktan geçer. Bu düşünceye göre erdemli olmaksa ancak bilgi sahibi olmakla mümkündür.

 

Sokrates, Platon, Aristoteles felsefi etkinliklerinin önemli bir bölümünü erdem konusu üzerine yürütürler. Mutluluk ve erdem birbirleriyle ilintili iki önemli kavram olarak ele alınır. Sokrates yaşamın ve dolayısıyla ahlaksal eylemlerin amacının mutluluk olduğunu belirtirken, bunun bilgi ile mümkün oduğunu ileri sürer. Dolayısıyla erdemli olmak bilgi sahibi olmakla olanaklıdır ve bu da mutluluk sağlayacaktır. Kıbrıslı Zenon, mutluluk için erdemli olmayı yeter şart olarak ileri sürdüğünde bu düşünceyi açıkca belirtir. Benzer şekilde yaşamın temeline acıdan sakınmayı ve mutlu olmayı koyan Epikurosculuk da, başka bir açıdan böyle bir temel ilkeye dayanır: "komşun farkına vardığında utanacağın bir şey yapma". Bu yaklaşım, erdemli olmayı, mutluluğun temeline bu şekilde yerleştirir. Bilgi insanı erdemli yapar buna göre, çünkü ahlaki anlamda doğru davranmayı sağlayacak olan şey bilgidir.

Daha sonraları giderek ahlak felsefesinin kavramlarından biri olarak yer edinmiştir. Buna göre erdem, hangi davranışların insanca ya da kabul edilir olduğunu belirten bir kavramdır. Ahlaki doğruluk erdemli olmakla bu anlamda bir tutulur. Bu genel tanımın ötesinde ahlak felsefeleri farklı şekillerde bir erdem anlayışı geliştirmişlerdir. İyi-kötü, doğru-yanlış kavramlarında görülen topluma, yere, zamana göre farklılıklar, beraberinde erdem kavramının da farklı şekillerde düşünülüp anlaşılmasını getirmiştir. Birçok filozof erdemi bu anlamda felsefenin merkezine yerleştirmiştir. Buna göre erdem, istenç ya da iradenin ahlaksal iyiye yönelmesidir.

 

Sokrates'e göre erdem her insana öğretilebilir ancak her insanda aynı oranda zuhur etmez.

Erdem ile ilgili Cümleler

  • Sadakat bir erdemdir.
  • İhtiyatlılık önemli ve nadir olan bir erdemdir.
  • Dürüstlük büyük bir erdemdir.
  • Ali erdemlilik taşıyan bir kişi.
  • Erdemler ve kızlar güzel olduklarını bilmeden önce en güzeldirler.
  • Sabırlı olmak büyük bir erdemdir.
  • Erdem, belki de sadece ruhun nezaketidir.
  • Affetmek erdemdir.
  • Gerçek duygularını göstermek Japonya'da bir erdem olarak düşünülmemektedir.

Erdem anlamı, kısaca tanımı:

Ahlak : Huylar. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre.

Doğruluk : Doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük, adalet. Düşüncenin gerçekle uyuşması, yargı ve önermelerin gerçeğe uygun olması.

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı.

Erdemli : Erdemi olan, faziletli, faziletkâr. Mersin iline bağlı ilçelerden biri.

Erdemlilik : Erdemli olma durumu, faziletlilik.

Erdemsiz : Erdemi olmayan, faziletsiz.

Erdemsizlik : Erdemsiz olma durumu, faziletsizlik.

Alçak : Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain. Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı. Aşağıda olan, yüksek olmayan (yer). Kısa (boy).

Gönüllülük : Gönüllü olma durumu.

Yiğitlik : Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret.

Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

Fazilet : Erdem.

Ruhsal : Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik. Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik.

Olgun : Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil. Yenecek duruma gelmiş (meyve). Tamamlanmış, iyice işlenmiş (yazı, düşünce vb.).

Kavram : Tutam, avuç dolusu. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Karın zarı, periton. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon.

Erdemalp : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Erdemli yiğit.

Erdemay : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Erdemli güzel.

Erdemer : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Erdemli kimse.

Erdemir : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Demir gibi güçlü erkek.

Erdemler : Gümüşhane şehri, Kale bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Malatya kenti, Pütürge belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Şanlıurfa ilinde, Şehitnusretbey nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Erdemli mallar : Toplum için yararlı sayılan, ancak yeterince tüketilmediği düşüncesiyle hükümetlerin tüketicilere sübvansiyon sağlayarak veya bedelsiz vererek finansmanını bütçeden karşıladığı, diğer bir deyişle tüketimininin yarattığı sosyal faydanın ortaya çıkardığı dışsallık kadar özel faydayı aştığı özel mallar.

Erdemşah : Sivas ilinde, Karacaören bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Diğer dillerde Erdem anlamı nedir?

İngilizce'de Erdem ne demek? : n. virtue, Grace, merit

Fransızca'da Erdem : honneur [le], vertu [le]

Almanca'da Erdem : n. Tugend

Rusça'da Erdem : n. добродетель (F), достоинство (N), декорум (M)