Eril nedir, Eril ne demek

Eril; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme.. erillik, erkeklik) Bazı dillerde erkek cinsten sayılan sözcük: Arapçada kâtip, muallim, müdir; Fransızcada le livre (kitap) , le mur (duvar) ; Almancada der Tisch (masa) , der Stuhl (iskemle) ve benzeri

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: Cins]

İngilizce'de Eril ne demek? Eril ingilizcesi nedir?:

masculine

Eril hakkında bilgiler

Eril (♂) canlı, sperm üreten psikolojik bir cins. Her sperm hücresi döllenme işlemi sırasında daha büyük bir dişi gameti (yumurta hücresi) ile kaynaşabilir. Bir erilin cinsel yolla üremeyi gerçekleştirmesi için dişiye ait en az bir yumurta hücresine ulaşması gerekir, fakat bazı canlılar eşeyli üreyebildikleri gibi eşeysiz olarak da üreyebilir. Eril insanların (erkeklerin) da içinde bulunduğu birçok eril memeli türünde Y kromozomu bulunur; bu kromozom eril üreme organlarının gelişmesi için gerekli olan daha fazla miktarda testosteronun üretilmesini sağlar.

Türlerin tamamı tek bir ortak cins belirleme sistemini kullanmaz. İnsanlar da dahil birçok hayvan türünde cinsler genetik olarak belirlense de bazı türlerde sosyal, çevresel veya diğer etmenler de bu belirlemede etkili olabilir. Örneğin, Cymothoa exigua çevredeki mevcut dişi sayısına bağlı olarak cins değiştirir.

 

Eril cinsi temsil etmek için yaygın olarak kullanılan simge Mars simgesidir, ♂ (Unicode: U+2642 Alt codes: Alt+11)—içinde kuzeydoğuyu gösteren bir okun bulunduğu bir çember. Bu simge Mars'ın gezegen simgesi ile özdeştir. Cinsi belirtmek için ilk olarak 1751'de Carolus Linnaeus tarafından kullanılmıştır. Simge sıklıkla, Roma tanrısı Mars'ın kalkan ve mızrağının bir temsili gösterimi olarak anılmaktadır. Ancak Stearn'e göre, tüm tarihsel kanıtlar Thouros gezegeninin Yunancadaki adının kısaltması olan θρ den türediğini desteklemektedir.

Belirli bir canlının cinsi bir dizi etmen tarafından belirlenmiş olabilir. Bunlar genetik veya çevresel olabildiği gibi, bir canlının yaşam seyri sırasında doğal olarak değişmiş de olabilir. Dişi ve eril cinslerin olduğu pek çok türde dişi veya eril bireyler bulunurken solucanlar gibi erdişi hayvanlarda hem dişi hem de eril üreme organları bulunabilir.

Eril ile ilgili Cümleler

  • Sözlüklerde "m.n." eril isim için kısaltmadır.
  • Portekizcede her isim ya eril ya da dişildir.

Eril anlamı, kısaca tanımı:

Cins : Garip, tuhaf. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Soy, kök, asıl. Tür, çeşit. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan.

Erillik : Eril olma durumu, müzekkerlik.

Erkek : Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Koca. Yetişkin adam, bay, er kişi. Sert, kolay bükülmez. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sperma oluşturan organizma. Sözüne güvenilir, mert.

 

Müzekker : Eril.

Canlı : Güçlü, etkili. Canı olan, diri, yaşayan. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Canlı yayın.

Sperm : Meni.

Psikolojik : Ruhsal. Ruh bilimsel.

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda.

Döllenme : Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın oğulcuk durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah. Tozlaşma.

Erilce : Hayvanlara dadanan, eğri belli, boz renkli bir çeşit sinek, sığır sineği, büğelek. Hayvanların burunlarına giren bir çeşit sinek.

Erileme : Kavun ve karpuzları tarladan aktarma.

Erilleme : Erkek hormonun verilmesiyle cinsiyetin değiştirilmesi, erkekleştirme.

Erilmek : Yaşı büyüyerek çocukluktan çıkıp, gençlik çağma ermek. Boyu bir yere yetişmek. Erişilmek.

Diğer dillerde Eril anlamı nedir?

İngilizce'de Eril ne demek? : adj. masculine, male

Fransızca'da Eril : masculin/e

Almanca'da Eril : n. Maskulinum