Erkek üreme sistemi nedir, Erkek üreme sistemi ne demek

Erkek üreme sistemi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Er bezleri, sparmatik kord, ek salgı bezleri, penis, sünnet derisi ve benzerleri organları içeren sistem.

Erkek üreme sistemi anlamı, kısaca tanımı

Üreme sistemi : Organizmada üreme görevi ile bir araya gelmiş organlar topluluğu. Reprodüksiyon sistemi. Üreme organlarının oluşturduğu sistem, reprodüktif sistem. (Eş anlamlısı: üreme organı, karşılık: reprodüksiyon sistemi),Organizmada üreme görevi için bir araya gelmiş olan organlar topluluğu

Erke : Enerji. Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

Erkek : Yetişkin adam, bay, er kişi. Sözüne güvenilir, mert. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Koca. Sert, kolay bükülmez. Sperma oluşturan organizma.

Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

Ürem : Faiz, getiri.

Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.

Sünnet derisi : İstirahat durumundaki penisin glansını tamamen saran deriden kın, prepusyum.

 

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Sünnet : Hz. Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz. Sünnet düğünü. Erkek çocukta, erkeklik organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi.

Sünne : Bağlarda yağmur sularının birikmesi için açılan çukur.

İçere : İçeri.

Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz. Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

Penis : Erkeklik organı.

Spar : Florspar, Iceland spar ve benzerleri gibi kolay yarılabilen, saydam, parlak kristal şeklindeki mineral türleri.

Deri : İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten. Bu tabakadan yapılmış. Pazar veya panayır kurulan gün, dernek. İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu. Toplantı, düğün.

 

İçer : Oda, oturma odası.

Peni : Sterlinin yüzde biri değerindeki para birimi.

Ek : Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave. Sonradan katılan, yapılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri. İki borunun birbirine birleştirildiği yer. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan, başa, sona veya kelimenin içine eklenebilen, bağımlı dil bilgisi ögeleri, lahika. Eklenmiş, katılmış.

Diğer dillerde Erkek üreme sistemi anlamı nedir?

İngilizce'de Erkek üreme sistemi ne demek ? : male reproductive system