Erkeklik nedir, Erkeklik ne demek

"Erkeklik" ile ilgili cümleler

  • "Ondan usanmak, onunla didişmemek erkekliğin şanından mıydı?" - S. F. Abasıyanık

Gramer anlamı:

Gramer bakımından cinsiyet kavramının söz konusu olduğu dillerde, kelimenin erkek cinsten sayılması durumu. Bu durum, birçok durumda, gerçek cinsiyete dayanan bir ayırıma değil, dildeki saymaca bir ayırıma dayanır: Arapçada ism «isim, ad», recül «erkek», beyt «ev», muallim «öğretmen», kamer «ay», kâtip, kitap, kelâm «söz»; Almanca der Beutel «torba», der Bruder «erkek kardeş», der Fisch «balık», der Pol «kutup», der Teufel «şeytan»; Fr. le changeur «sarraf», le livre «kitap»; Rus. dom «ev», noj «bıçak», gerb «arma, damga» ve benzeri kelimelerin erkek cinsten sayılması gibi. Karşıtı dişiliktir. bk. cinsiyet.

Bilimsel terim anlamı:

Azerbaycan Türkçesi: kişi cinsi; Türkmen Türkçesi: erkeklik cınsı; Gagauz Türkçesi: erkeklik cinsi;Özbek Türkçesi: erkak cinsi; Uygur Türkçesi: ärlär siyğisi; Tatar Türkçesi: mujskoy rod ~ ir cenese; Başkurt Türkçesi: mujskoy rod; Kmk: mujskoy rod - erkeklik cms; Krç.-Malk.: mujskoy rod;Nogay Türkçesi: erkek türî ~ mujskoy rod; Kazak Türkçesi: mujskoy rod; Kırgız Türkçesi: mujskoy rod;Alt:: mujskoy rod; Hakas Türkçesi: mujskoy rod; Tuva Türkçesi: mujskoy rod; Şor Türkçesi: mujskoyrod; Rusça: mujskoy rod

 

İngilizce'de Erkeklik ne demek? Erkeklik ingilizcesi nedir?:

masculine

Erkeklik hakkında bilgiler

[Bakınız: erillik]

Erkeklik kısaca anlamı, tanımı:

Erkeklik öldü mü : "haksızlığa karşı koymak, mertlik göstermek gerekiyor" anlamında kullanılan bir söz.

Erkeklik sende kalsın : "karşısındakinin yakışıksız davranışına uyup da tatsızlık çıkarma, efendice davran!" anlamında kullanılan bir söz.

Erkeklik taslamak : Kendini erkek gibi göstermek, erkekçe davranışta bulunmak, kabadayıca davranmak.

Erkekliğe sığmamak : Mertliğe, yiğitliğe yakışmamak.

Erkekliği kesilmek : Erkek fizyolojik görevini yerine getirememek.

Erkekliğine yedirememek : Mertliğe, yiğitliğe yakıştıramamak.

Erkeklik organı : Erkeğin çiftleşme organı, kamış, sik, zeker, penis, fallus.

Erkekli : Erkeği olan.

Erkek : Koca. Sert, kolay bükülmez. Sperma oluşturan organizma. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sözüne güvenilir, mert. Yetişkin adam, bay, er kişi. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Erkekçe : Erkek gibi, erkeğe yakışır bir biçimde, yiğitçe, mertçe.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

 

Yiğitlik : Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret.

Mertlik : Yiğitlik, erkeklik.

Fizyolojik : Fizyoloji ile ilgili, vücutla ilgili. Normal, doğal olarak işleyen.

Görev : Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Resmî iş, vazife. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. İşlev.

Eril : Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker.

Olma : Olmak işi.

Erkeklik hormonları : Er bezlerinde ve az miktarda dişi ve erkeklerin böbrek üstü bezlerinde meydana gelen, erkek cinsiyet organlarının etkinliklerini uyaran ve erkek cinsiyet karakterlerinin oluşumunu sağlayan testosteron gibi steroit hormonların genel adı, androjenler.

Erkeklik protestosu : (Freud) Kadınların erkek olma ya da erkeklere özgü ayrıcalıklardan yararlanma ya da dişi gözükmeden kurtulma isteği. (Adler) Güçlü ve başat bir duruma gelmek için çabalama.

Erkeklik-dişilik : Öncelikle cinsel ayrılıklara bağlı olduğuna inanılan birbirine karşıt iki kişilik özelliği.

Diğer dillerde Erkeklik anlamı nedir?

İngilizce'de Erkeklik ne demek? : n. manhood, masculinity, virility, manliness

Fransızca'da Erkeklik : masculinité [la], virilité [la]

Almanca'da Erkeklik : n. Mannhaftigkeit, Mannheit, Männlichkeit

Rusça'da Erkeklik : n. возмужалость (F), мужественность (F), мужество (N), храбрость (F)

adj. мужской