Errantries türkçesi Errantries nedir

Errantries ingilizcede ne demek, Errantries nerede nasıl kullanılır?

Errantry : Avarelik. Maceracı fikirler. Serserilik. Başıboşluk.

Knight errantry : Seyyar silahşörlük. Don kişotluk. Gezgin şövalyelik.

The errant jew : Sık sık yer değiştiren israil halkı için kullanılan lakab. Avare yahudi. Başıboş yahudi.

Knight errant : Gezgin şövalye. Şövalye ruhlu kişi. Don kişot.

Errant : Ayak işi. Vefasız. Yanlış. Serseri. Maceracı. Hatalı. Başıboş dolaşan. Maceraperest.

Aberrantly : Düzensiz bir biçimde. İstisnai olarak. Düzensiz bir şekilde. Sapkın bir halde. Anormal bir şekilde.

Aberrant observation model : Sapkın gözlem modeli.

Aberrant innovation : Sapkın yenilik.

Aberrant : Doğru yoldan ayrılmış. Anormal. Atipik. Normal olmayan. İnhiraf eden. Tipik olmayan. Sapkın kimse. Sapkın. Gerçekten sapma. Aberrant.

Errants : Hatalı. Vefasız. Yanlış. Maceraperest. Serseri. Maceracı. Ayak işi. Başıboş dolaşan.

İngilizce Errantries Türkçe anlamı, Errantries eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Errantries ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disorderliness : İntizamsızlık. Uygunsuzluk. Terbiyesizlik. Serkeşlik. Karışıklık. Düzensizlik.

Randomness : Rasgele olma. Seçkisizlik. Rasgele oluş. Rastgele olma. Afakilik. Değişmelerin belli bir kurala uymadan aynı olasılıkta olması. Rasgelelik. Gelişigüzellik. Rastgelelik.

 

Anarchies : Kargaşalık. Düzensizlik. Anarşi. Başsızlık. Baştanımazlık. Kargaşa. Siyasi intizamsızlık.

Borehole : Sondaj kuyusu. Delik açma işlemi. Sondaj deliği. Kuyu. Yoklama deliği. Sondaj kuyusunun casing (koruma borusu) indirilmemiş kısmı. Yeryüzüne açılan delik (petrol ve maden arama ve toprak örneği alma gibi nedenlerle).

Lack of control : Kontrol edilmeyen durum. Disiplin eksikliği. Denetim eksikliği.

Idleness : Atalet. Aylaklık. Aylakçılık. İşsizlik. Tınlama. Avarelik. Tembellik. Boşluk. Gereksizlik.

Anarchy : Sosyoloji, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Baştanımazlık. Kargaşa. Başsızlık. Kargaşalık. Düzensizlik. Siyasal ve yönetsel kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu. Siyasi intizamsızlık. Anarşi.

Errantry : Avarelik. Serserilik. Maceracı fikirler.