Erythredema polyneuropathy türkçesi Erythredema polyneuropathy nedir

  • Uzuvların şişmesi ve ağrı ile karakterize bebek ve çocuk hastalığı (genellikle cıva ile temasın sebep olduğu).
  • Uzuvların şişmesi ile karakterize çocuk hastalığı.

Erythredema polyneuropathy ingilizcede ne demek, Erythredema polyneuropathy nerede nasıl kullanılır?

Polyneuropathy : Birden fazla periferal sinirin aynı anda hastalığı. Polinöropati. Polinevropati.

Metabolic polyneuropathy : Üremi, hipotiroidizm ve şeker hastalığı gibi metabolik bir hastalığa bağlı olarak birçok sinirde biçimlenen dejeneratif değişim. Metabolik polinöropati.