Erythropsia türkçesi Erythropsia nedir

  • Eritropsi.

Erythropsia ingilizcede ne demek, Erythropsia nerede nasıl kullanılır?

Anerythropsia : Aneritropsi.

Erythropsin : Omurgasızlarda ve omurgalı retinasında çubuk hücrelerinde bulunan, ışığa duyarlı, en fazla 500 nm absorbsiyonlu, kırmızı mor pigment. ışığa maruz kalınca ayrışan, opsin proteini ve a vitaminin aldehitinden (retinal) oluşur. görme purpuru, eritropsin. Eritropsin. Rodopsin.

Erythropenia : Alyuvar azlığı. Eritropeni. Eritrosit yokluğu. Eritrosit azlığı.

Erythrophilous : Eritrofil.

Erythrophleine : Eritroflein.

Erythropoietic protoporphyria : Belli başlı sığır ırklarında, hem’in üretiminde anahtar bir enzim olan üroporfirinojen ııı kosentetazın yetmezliği sonucu biçimlenen diş ve kemiklerin kırmızı-kahverengi görünümü ve hematoporfirinüriyle belirgin çekinik özelikte kalıtsal hastalık, hematoporfirinüri, osteohemokromatozis, porfinüri, pembe diş hastalığı, sığırların eritropoetik protoporfirisi. Protoporfiri eritropoietik. Eritropoetik protoporfiria. Eritropoetik protoporfiri.

Erythrophore : Eritrofor.

Erythro : Kızarık. Kırmızı. Eritro.

Erythropoietin : Erişkinde başlıca böbrek tarafından ve fetusta karaciğer tarafından salgılanan ve alyuvar üretimini uyarması için kemik iliği hücrelerine etki eden glikoprotein yapısında bir hormon. Eritropoetin. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini düzenleyen madde. Alyuvar oluşturan. Eritropoietin. Eritropotein.

 

Erythroblastosis fetalis : Eritroblastozis fetalis. Anne kanı ile fetal kan arasında rh uyuşmazlığı nedeniyle yeni doğan çocukta ortaya çıkan patolojik durum.