Esaret nedir, Esaret ne demek

Esaret; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Kölelik, tutsaklık, esirlik.
  • Hâkimiyet altında bulunma.
  • Boyunduruk

"Esaret" ile ilgili cümle örnekleri

  • "İlim ve teknik bugün insanı tabiatın esaretinden kurtaran çeşitli vasıtalar icat etmiştir." - M. Kaplan
  • "Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeye başladım." - A. Midhat

Esaret hakkında bilgiler

Kölelik, bir insanın başka birinin malı ve mülkü olması. Başka bir kişinin malı ve mülkü olan kişiye köle, memlûk veya kul; köle sahibine ise efendi veya mevla denir. Bazı durumlarda uşak ve hizmetçi de köle anlamına gelir. Kadın kölelere cariye denir.

Çok eski tarihlerden beri savaşta esir düşenler, ağır suç işleyenler, borcunu ödeyemeyenler, korsanlar tarafından kaçırılanlar köle kabul edilir, köle pazarlarında satılırdı.

Erkek kölelerin çocukları da köle olur. Cariyelerin efendilerinden oğulları Yahudi ve Arap toplumları gibi bazı toplumlarda köle kabul edilmemişlerdir. Ziraat ve ticaretle uğraşan bütün toplumlarda köleliğin çeşitli şekillerine rastlanmaktadır. Mezopotamya’da, eski Mısır’da Yunan’da, Roma’da, İslam öncesi İran, Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan kavimlerde kölelik son derece doğal sosyal bir olgu olarak kabul edilirdi.

 

İlk kanunlar İngiltere’de ve ABD’de 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, 1807 yılında çıkarılmış, daha sonra diğer Avrupa devletleri onları izlemişti. Avrupa'da İngiltere'den sonra köleliği ilk kaldıran Osmanlı İmparatorluğu'dur. Osmanlı'da kölelik, Sultan Abdülmecid döneminde 1847’de bir fermanla yasaklanmıştır. 1926’da Milletler Cemiyeti bütün dünyada köleliği yasaklamış, daha sonra Birleşmiş Milletler de bu hükmü teyid etmiştir.

Esaret ile ilgili Cümleler

  • O, esaret altında.
  • O, esaret altında tutuldu.

Esaret anlamı, kısaca tanımı:

Kölelik : Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret.

Esarette kalmak : Uzun süre esir olarak bulunmak.

Tutsaklık : Tutsak olma durumu, esirlik, esaret.

Esirlik : Esir olma durumu, tutsaklık, kölelik.

Boyunduruk : Zulüm ve zorbalık baskısı, esaret. Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember. Mengenenin üst yanındaki kemer biçimli bölüm. Güreşte hasmın başını koltuk altına alıp boynuna kol dolama oyunu. Kapı veya pencere vb. açıklıkların üzerine konulan ağaç, taş veya beton kiriş, lento.

Hakim : Bilge. Her şeyi bilen (Tanrı).

Altın : Altından yapılmış sikke. Bu elementten yapılmış. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Üstün nitelikli, değerli.

Bulunma : Bulunmak işi.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı.

 

Diğer dillerde Esaret anlamı nedir?

İngilizce'de Esaret ne demek? : n. captivity, slavery, enslavement, bondage, enthrallment, enthralment, servitude, thraldom, thralldom

Almanca'da Esaret : n. Gefangenschaft

Rusça'da Esaret : n. плен (M), рабство (N), неволя (F), порабощение (N), пленение (N)