Esopian türkçesi Esopian nedir

  • Fablla ilgili.
  • Ezop'a ait veya ezop ile alakalı veya ezop tarzında.
  • Ezopla ilgili.

Esopian ingilizcede ne demek, Esopian nerede nasıl kullanılır?

Aesopian : Ezop'la ilgili. Ezopla ilgili. Ezop (yunan masal yazarı) karakteri. Fablla ilgili. Ezop'un.

Mesopic vision : Gündüz görmesiyle gece görmesi koşulları arasındaki koşullarda görme. Akşam görmesi.

Esop : Çalışan için hisse senedi sahipliği planı.

Esophagal : Yemek borusuna ait. Ağzı mideye irtibatlayan kanal ile alakalı (anatomi terimi). Yemek borusu veya yutakla alakalı.

Esophageal : Yemek borusu ile ilgili. Özofajeal. Yemek borusuna ait. Özofajiyal. Özofagusa ait.

Esophageal obstruction : Yemek borusunun yabancı cisim, tümör ve çevredeki organların sıkıştırmasıyla tıkanması, obstruksiyo özofagi, özofagus tıkanması. Yemek borusu tıkanması.

Esophagi : Yemek borusu. Gırtlak. Boğaz. Yutak.

Esophageal ectasia : Yemek borusu kaslarında tonus kaybı, yumuşama ve gevşemeye bağlı olarak yemek borusunun tümünde oluşan genişleme. Yemek borusu ektazisi.

Esophageal diverticulum : Yemek borusu divertikülümü. Yemek borusu mukozasının, doğuştan veya kazanılmış nedenlerle, yerel kese tarzında genişlemesi, özofagus divertikülümü, özofagus divertikülü.

Esophageal dilatation : Özofagus dilatasyonu. Yemek borusu lümeninin daralmasını takiben, daralan bölgenin ön bölümünde meydana gelen genişleme, özofagus dilatasyonu, dilatasyo özofagi. Yemek borusu genişlemesi.

 

İngilizce Esopian Türkçe anlamı, Esopian eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Esopian ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Reformist : Yenilikçi. Islahatçı. Reformcu. Devrimci. Eski düzeni tam anlamıyla yıkmadan. Buna ek olarak yapıcı yenilikler getirmek isteyen.

Aesopian : Ezop'la ilgili. Ezop (yunan masal yazarı) karakteri. Ezop'un.

Meliorist : İyimser kimse. Dünyanın iyileştiğine inanan kimse.

Reformer : Düzelten kimse. Yenilikçi. Devrimci. Reformcu. Düzeltimci. Islahatçı.

Utopian : Ütopyacı. Gerçekleşmesi imkansız. Ütopist. İdeal. Ülküsel. Ütopik. Düşsel. Hayali.

Esopian synonyms : social reformer, crusader.

Esopian zıt anlamlı kelimeler, Esopian kelime anlamı

Imperfect : Hikaye birleşik kipi. Uygulanmaz. Özürlü. Noksan. Bozuk. Hatalı. Fiil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren birleşik çekim türü. asıl fiilin kipleri ile i- fiilinin görülen geçmiş zamanının veya ekleşmiş şeklinin birleşmesi ile ortaya çıkar. emir dışındaki bütün kiplerin bir hikaye biçimi vardır: || geniş zamanın hikayesi: oku-r-du-m, oku-r-du-n vb. || şimdiki zamanın hikayesi: oku-yor-du-m, oku-yor-du-n vb. || görülen geçmiş zamanın hikayesi: oku-du-y-du-m, oku-du-y-du-n vb. || duyulan geçmiş zamanın hikayesi: oku-muş-tu-m, oku-muş-tu-n vb. || gelecek zamanın hikayesi: oku-y-acak-tım, oku-y-acak-tı-n vb. || şartın hikayesi: oku-sa-y-dı-m, oku-sa-y-dı-n vb. || istek şeklinin hikayesi: oku-y-a-y-dı-m, oku-y-ay-dı-n vb. || gereklilik şeklinin hikayesi: oku-malı-y-dı-m, oku-malı-y-dı-n vb. Eksik. Tamamlanmamış.

Esopian antonyms : dystopian.

Esopian ingilizce tanımı, definition of Esopian

Esopian kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Same as Æsopian, Æsopic.