Etanol nedir, Etanol ne demek

Etanol; bir kimya terimidir.

  • Alkol

Kimya'daki anlamı:

Nişastanın, şekerin veya şekerli meyve sularının mayalanması ve ele geçen sıvı karışımının damıtılması ile elde edilen renksiz, uçucu, C2H5OH formülüne sahip, yakıt olarak, tıbbi amaçlarla ve endüstri ara maddesi olarak kullanılan, bütün alkollü içkilerin yapısında bulunan ve sarhoşluk etkisi veren organik bir alkol.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Etil alkol.

Bilimsel terim anlamı:

C2H3OH, etil alkol; renksiz, uçucu, saydam bir sıvı. (Asetaldehit ve asetik asitin elde edilmesinde, alkollü içki yapımında, çözücü, yakıt ve donma önleyici olarak kullanılır.)

Gözetleçli incelemeler için örnek parça hazırlamada temizleyici olarak kullanılan; ayrıca, parlatılmış metal yüzeyleri silme işinde yararlanılan etil alkolün öteki adı.

İngilizce'de Etanol ne demek? Etanol ingilizcesi nedir?:

ethanol, ethyl alcohol

Fransızca'da Etanol ne demek?:

éthanol

Etanol hakkında bilgiler

Etanol, etil alkol veya bitkisel alkol; renksiz ve yanıcı bir kimyasal bileşik. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca bir kısım vitamin şuruplarında çözücü olarak kullanılmaktadır. Kimyasal formülü C2H6O olup EtOH ya da C2H5OH olarak da ifade edilmektedir.

 

Etanol kısaca anlamı, tanımı:

Alkol : Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

Renksiz : Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan. Rengi olmayan. Solgun görünen, soluk.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Bileşik : Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

Alkollü : Sarhoş, içki içmiş (kimse). Alkolden yapılmış.

İçecek : İçilen her şey, meşrubat.

Kısım : Parçalara ayrılmış bir şeyin her bölümü, bölük, kesim. Bir cinsten veya meslekten olanların tümü. Kol.

Vitamin : Besinlerde bulunan, vücutta genellikle yapılmayan, yağda veya suda çözünebilme özelliği olan, eksikliği veya fazlalığı çeşitli hastalıklara yol açan maddelere verilen genel ad.

Etanol fermantasyonu : Alkol fermantasyonu. Alkol fermantasyonu.

Etanolamin : Serin aminoasidinin dekarboksilasyonuyla oluşan ve fosfolipit üretiminde kullanılan biyolojik amin, 2-aminoetanol, monoetanolamin. Hücre zarlarındaki fosfatidil etanolaminin yapısında bulunan küçük hidrofil bir molekül.

Diğer dillerde Etanol anlamı nedir?

İngilizce'de Etanol ne demek? : [etanol (m) ] n. ethanol, alcohol, spirit (Chemistry)

n. ethanol, alcohol, spirit (Chemistry)

n. ethenol

Rusça'da Etanol : n. этанол (M)

adj. этиловый