Eter nedir, Eter ne demek

Eter; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Yerel Türkçe anlamı:

Çocuk kokusu.

Kullanılmış giyecek eşyası, kirli çamaşır.

Haber.

Yeter

Kimya'daki anlamı:

1.Renksiz, çok uçucu, az kullanınca ayıltıcı, çok kullanınca bayıltıcı etki yapan, tıbbi anestezide asırlarca kullanılmış olan organik sıvı madde. Yağları ve bir çok plastik maddeyi çözer ve çok kolay tutuşur. H5C2OC2H5 formülüyle gösterilir. 2.İki alkol molekülünden bir molekül H2O ayrılınca oluşan R-O-R' genel formülüne sahip bileşik grubunun genel adı. R ve R' gruplarının aynı olması halinde “simetrik eter”, farklı olması halinde de “asimetrik eter” adını alırlar.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Genel formülü R-O-R’ olan, polar moleküllerden oluşan ve endüstride çözücü olarak sık kullanılan, bir kez alkillenmiş alkol veya iki kez alkillenmiş su türevi, ruhu.

Veteriner hekimlikte evcil hayvanların genel anestezisi amacıyla kullanılan ve dietil eter yapısında olan uçucu genel anesteziklerin en güvenli olanı.

 

İngilizce'de Eter ne demek? Eter ingilizcesi nedir?:

ether

Fransızca'da Eter ne demek?:

éther

Eter hakkında bilgiler

Genel itibarıyla eter denildiği zaman ilk akla gelen ağrı kesiciler olmaktadır. Yalnız eter bunun yanı sıra aynı zamanda içten yanmalı motorlarda ateşlemede kullanılmaktadır. Eterler, iki organik kısmın bir oksijen atomu üzerinden birbirine bağ yapmış organik moleküllerdir. Eterlerin genel formülü R-O-R’ şeklindedir. Buradaki R ve R’ aynı olabileceği gibi farklı organik kısımlar da olabilirler. Eterler, aynı karbon sayılı alkoller ile izomerdir. Bütün eterlerin alkol izomeri varsa da bütün alkollerin eter izomeri yoktur. Bunun nedeni de en küçük eterin iki karbonlu olmasıdır. Eterlerin izomeri olan alkollere göre kaynama noktaları daha düşüktür. Bu da molekülleri arasında hidrojen bağı bulunmamamsıdır. Eterler homolog sıra oluştururlar ve yükseltgenemezler. 2 mol mono alkolden 1 mol su çekilmesi ile simetrik eter elde edilir. Oksijenin organik kısımlarla yaptığı bağların arasındaki açı, su molekülünde hidrojenle yaptığı açıdan biraz daha büyüktür.

Eterlerde adlandırma yapılırken kurala uygun olarak akil grupları ya da aril grupları alfabetik sıraya göre yazılır ve son olarak da ismin sonunan "eter" eki getirilir. Bu kural simetrik eterlerin adlandırılmasında ismin başına di- ekinin getirilmesiyle kolayca çüzülürken asitrik olan eterler de O-R grubunun alkoksil grubu olarak adlandırılmasında R kısmı da alkan olarak adlandırılır. Örneğin dietil eter, diğer bir değişle etoksietan, dimetil eter, yani metoksi eter şeklinde adlandırılır.

 

Eter anlamı, kısaca tanımı:

Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.

Alkol : Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol. Her türlü alkollü içki.

Organik : Doğal yolla yapılan. Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Organlarla ilgili, uzvi. Canlı, güçlü (ilişki).

Eterleme : Eterlemek işi.

Eterlemek : Eter buharı koklatarak anestezi yapmak.

Eterleşme : Eterleşmek işi.

Eterleşmek : Bir alkol veya bir asit eter durumuna dönüşmek.

Eterleştirme : Eterleştirmek işi.

Eterleştirmek : Eter durumuna getirmek.

Oksijenli : Oksijenli su ile sarartılmış (saç). Birleşiminde oksijen bulunan.

Birleşme : Birleşmek işi.

Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

Hekimlik : Hekim olma durumu.

Uçucu : Düşük sıcaklıkta hızla buharlaşma özelliği olan. Pilot. Uçma yeteneği veya özelliği olan.

Renksiz : Solgun görünen, soluk. Rengi olmayan. Davranış ve düşünce yönünden belli bir niteliği olmayan.

Koku : Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu. Belirti, işaret. Güzel kokmak için sürülen esans.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sadece. Sayıların ilki. Beraber. Ancak, yalnız. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek. Aynı, benzer. Eş, aynı, bir boyda. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).

Tür : Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılmış olan iş. Dolaşma. Başladığı noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre yapılmış olan seyahat.

Yağ : Abartılı övgü. Vazelin, mazot gibi yağları andıran ve sanayide kullanılan bir mineral madde. Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde. Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde. Vücudun, atılması gereken amonyak, üre vb. maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde.

Çözücü : Elektronik alıcılar için şifre veya bilgi çözücü, dekoder. Başka bir maddeyi çözme özelliği olan şey.

Eter lipit : Plazmalojen.

Eter özütü : Ham yağ.

Eterik : Çok tatlı ve kırmızı renkli bir çeşit erik.

Eterik yağlar : Aromatik ve eterik yağlar olarak ayrılan değişik kimyasal yapıdaki ve özel kokuları olduğundanesans diye de adlandırılan ve hardal, papatya, kekik, nane gibi birçok bitkiden izole edilen, bitkilere karakteristik koku veren, antibakteriyel, antiviral etkileriyle idrar yolları, solunum ve sindirim sistemi hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılan yağlar, uçucu yağlar.

Eterin kesile : Ocağın sone, evin bata anlamında ilenç.

Eterler : İki alkol molekülünden bir molekül su çıkarılmasıyla oluşan bileşikler.

Diğer dillerde Eter anlamı nedir?

İngilizce'de Eter ne demek? : [éter (m) ] n. ether, colorless liquid used as a solvent and formerly as an anesthetic (Chemistry)

n. ether, colorless liquid used as a solvent and formerly as an anesthetic (Chemistry)

n. eater, consumer, one who eats

Fransızca'da Eter : éther [le]

Almanca'da Eter : n. Äther

Rusça'da Eter : n. эфир (M)

adj. эфирный