Ethylenediamine tetra acetic acid türkçesi Ethylenediamine tetra acetic acid nedir

Ethylenediamine tetra acetic acid ingilizcede ne demek, Ethylenediamine tetra acetic acid nerede nasıl kullanılır?

Ethylenediamine : Etilenediamin. Etilendiamin. Etilendiamindiaminoetan.

Tetra : Dört. Dörtlü.

Acetic : Sirke gibi. Ekşi. Asetik.

Acid : Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, ph ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.) (bronsted) proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik. (lewis) ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek. Ekşi. Acı (söz). Çözününce hidrojen yükünleri veren özdek. Asit çeliği. Akü elektroliti. İğneleyici. Asit. Kırıcı. Ekşit.

Glacial acetic acid : Asetik sirke asidi. Arı sirke asidi. Buzlu asetik asit. Arı asetik asit. Glasiyal asetik asit. Donar asetik asit. Saf asetik asit.

Indolyl 3 acetic acid : İndol-3-asetik asit. İndolasetik asit.

Trichloro acetic acid : Tcaa. Triklor asetik asit.

İngilizce Ethylenediamine tetra acetic acid Türkçe anlamı, Ethylenediamine tetra acetic acid eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Ethylenediamine tetra acetic acid ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abdominal palpation : Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Edta : Etilen diamino tetraasetik asit.

Ethylenediaminetetraacetic acid : Etilendiamintetraasetik asit. Etilen diamino tetraasetik asit. Edetate.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Ethylenediamine tetra acetic acid synonyms : abamectin, abattoir, abdominal ovariectomy, abdomen, abaxial, a c syndrom, a crochordon, abdominal pain.