Etkilenmek nedir, Etkilenmek ne demek

  • Etkiye uğramak, müteessir olmak

"Etkilenmek" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu duygusal atmosferden etkileniyorum." - A. Ümit

Etkilenmek anlamı, tanımı:

Etkilenme : Etkilenmek işi.

Etki : Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir.

Uğramak : Yola devam etmek üzere, bir yerde kısa bir süre kalmak. Kötü duruma konu olmak. Yaklaşmak. Cin, peri çarpmak. Fırlayarak çıkmak, hızla çıkmak. Bir yerin yanından, yakınından, içinden geçmek.

Müteessir : Etkilenmiş. Üzülmüş, üzüntülü.

Olmak : Gerçekleşmek veya yapılmak. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Yetişmek, olgunlaşmak. Yol açmak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Uymak, tam gelmek. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Yitirmek, elinden kaçırmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Sürdürmek, yürütmek. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Bulunmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Sarhoş olmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Geçmek, tamamlanmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.

 

Diğer dillerde Etkilenmek anlamı nedir?

İngilizce'de Etkilenmek ne demek? : v. be affected, be touched, be impressed, be thrilled, grip, impose, respond

Fransızca'da Etkilenmek : s'attendrir, être influencé