Etkili nedir, Etkili ne demek

Etkili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Etkisi olan, tesirli, müessir, patetik

"Etkili" ile ilgili cümleler

 • "Hayli etkili bir yer altı çalışması yapılıyormuş." - A. İlhan

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: önemli]

Etkili anlamı, kısaca tanımı:

Etkili olmak : Etkisi duyulmak, etkisini göstermek, tesirli olmak.

Etkili madde : Etken madde.

Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir.

Etkililik : Etkili olma durumu, tesirlilik, müessiriyet.

Tesirli : Etkili.

Müessir : Etken. Dokunaklı. Etkili.

Patetik : Dokunaklı, etkili.

Etkili alışkanlık gücü : (Hull) Belirli bir pekiştirme süreci ile bir ya da daha çok pekiştirme süreçlerinin değişimli toplamı yoluyla kurulan bütün alışkanlık geliştirme alanına değgin alışkanlık gücü.

Etkili doku : Dokunun, Rockwell C-50 değerindeki sertliğe dek olan kalınlığı.

Etkili doz : İstenen etkiyi oluşturan ilaç miktarı, sağaltıcı doz, terapodik doz.

Etkili eylem : Bir kimsenin sağlığını bozan, us gücünde karışıklık ve azalma doğması nedenlerini içeren ve böylece ceza uygulamasını gerektiren eylem.

Etkili konsantrasyon : Deney organizmalarının %50’sinde denge kaybı, felç, anormallikler veya vücut bozuklukları gibi etkiler meydana getiren konsantrasyon, EC50.

 

Etkili küme : (…)

Etkili tepki gizilgücü : Ketleyici davranışlar çıkarıldıktan sonra kalan tepki gizilgücü.

Etkili yol yönetimi : Birbirinden bağımsız, fakat birbiriyle ilişkili etkinlikler içeren geniş bir projenin yürütülmesi ve zamanlamasında kullanılan planlama yöntemi.

Etkili ile ilgili Cümleler

 • Etkili antibiyotikler olmadan, herhangi bir ameliyat, küçük olanı bile, ölümcül olabilir.
 • Yanıtın çok takdir ediliyor ve bizim daha etkili biçimde hazırlanmamıza olanak sağlayacak.
 • O gerçekten etkiliydi.
 • Glutensiz diyet, çölyak hastalığı için en etkili tedavi yöntemidir.
 • Bektaşi üzümü hayatı uzatmada etkili meyvelerdir.
 • Etkili bir şey yapmalıyım.
 • Ali şehirdeki en etkili kişiydi.
 • Önleyici tedbirler gerçek tedaviden çok daha etkilidir.
 • Etkili bir katalizör olmadığı zaman cihazı geliştirmek zor olurdu.
 • Bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Diğer dillerde Etkili anlamı nedir?

İngilizce'de Etkili ne demek? : adj. effective, influential, efficient, forceful, powerful, penetrative, penetrating, commanding, effectual, efficacious, hefty, moving, operative, poignant, potent, swinging, telling, trenchant, forcible

n. effect, influence, action, efficacy, efficiency, effectiveness, forcefulness, reflection, reflexion, bearing, clout, drag, drift, force, hold, impact, impress, impression, imprint, incidence, interest, jolt, leaven, penetration, point, potency

Fransızca'da Etkili : efficace, agissant/e, corsé/e, important/e, pathétique, subtil/e

Almanca'da Etkili : v. ansprechend

adj. bedeutend, effektiv, effizient, eindringlich, emphatisch, machtvoll, operativ, potent, wichtig, wirksam, wirkungsvoll

Rusça'da Etkili : adj. действенный, эффективный, живой