Etkinlik merkezi nedir, Etkinlik merkezi ne demek

Etkinlik merkezi anlamı, tanımı:

Etkinlik : Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği. Etkin olma durumu, müessiriyet. Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite. Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu. İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi.

Etkin : Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom). Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı. Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif, dinamik.

Etki : Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim.

Merkez : Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Polis karakolu. Biçim, tarz. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer. Belirli bir yerin ortası. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir işin öğretildiği yer.

Konser : Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluk önünde çalması veya söylemesi. Sürekli gürültü.

Konferans : Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılmış olan konuşma. Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılmış olan toplantı.

 

Dinleme : Dinlemek işi.

Salon : Dükkân, mağaza. Bir evde konukları ağırlamakta kullanılan en geniş oda. Toplantıların, kutlamaların, gösterilerin yapıldığı geniş yer.

Oditoryum : Etkinlik merkezi. Antik Roma'da halkın ozanları dinlemek üzere toplandığı yer.