Etraflı nedir, Etraflı ne demek

Etraflı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Ayrıntılı, eksiksiz, kapsayıcı.
  • Ayrıntılı, eksiksiz, kapsayıcı bir biçimde

Etraflı anlamı, kısaca tanımı:

Etraf : Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu kimseler, yakınlar, muhit. Yanlar, taraflar. Çevre.

Etraflıca : Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı.

Ayrıntılı : Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilatlı, detaylı, mufassal, ince, uzun. Ayrıntılara girerek.

Eksik : İhtiyaç duyulan şey. Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. Az. Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat.

Kapsayıcı : Bütün özellikleri ve incelikleri içine alan tanım, kısır döngü karşıtı.

Biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Eksiksiz : İyi, namuslu, temiz. Eksiği olmayan, tam, tamam. Tam olarak.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ancak, yalnız. Sadece. Sayıların ilki. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Tek. Bu sayı kadar olan. Beraber. Bir kez. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

 

Diğer dillerde Etraflı anlamı nedir?

İngilizce'de Etraflı ne demek? : adj. detailed, comprehensive, in depth, exhaustive, overall

n. environment, surroundings, adjacencies, vicinity, circle, purlieus, ambit, environs, vicinage

Almanca'da Etraflı : adj. eingehend

Rusça'da Etraflı : adj. всесторонний, обстоятельный, исчерпывающий, доскональный