Evadible türkçesi Evadible nedir

  • Sakınılabilen.
  • Kaçınılabilen.

Evadible ingilizcede ne demek, Evadible nerede nasıl kullanılır?

Evading : Kaçınma. Sakınma. Kaytarma. Atlatma. Saklanma. Sıyrılma. Yan çizme.

Evading military service : Askerlik hizmetinden kaçınma veya kurtulma.

Evading responsibility : Yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınma. Sorumluluktan kaçınma. Görevinden kaçma veya kaytarma.

Cevadilla : Sabadilla. Meksika'ya özgü zambak çeşidi.

Nevadians : Nevadalı (abd).

Evade attack : Savma. Vücudu geriye ya da yana kaçırarak, karşı yarışmacının saldırılarını etkisiz bırakma.

Evade the issue : Boğuntuya getirmek. Sorunlardan kaçmak.

Evade definition : Kaçamaklı açıklama yapmak.

Evadable : Kaçınılabilen. Sakınılabilen.

Evade a question : Kaçamak cevap vermek.

İngilizce Evadible Türkçe anlamı, Evadible eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Evadible ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Nutrient : Besin değeri yüksek. Besin ögesi. Besin. Yapı maddesi. Besinli. Enerji sağlayan, büyüme, gelişme ve hayatın sürdürülebilmesi için gereksinim duyulan, eksikliği tipik biyokimyasal veya fizyolojik değişikliklere neden olan ve gıda bileşeni olarak bilinen maddeler, besin elementi. Besleyici. Besleyici madde. Gıdalı. Nutrient.

 

Nontoxic : Zehirli olmayan. Nontoksik. Toksik olmayan.

Digestible : Sindirimi kolay. Sindirilebilir. Dijestibl. Hazmı mümkün. Hafif.

Eatable : Yenir. Yenebilir. Yenilebilir durumda. Yenilebilir.

Killable : Öldürülebilir.

Tuck : Sıkıştırmak. Kıvrılmak. Tıkıştırmak. Katlamak. (içine) sokmak. Tepmek. Sokmak. Kıstırmak. Kıvırmak. Tıkmak.

Tender : Yolcuları gemiden kıyıya taşıyan kayık. Kolaylıkla incinen. Körpe. Teklif mektubu. Arzetmek. Teklif etmek. Teklif. Kolay incinir. Sevecen. Bakıcı.

Nonpoisonous : Zehirsiz. Ağısız. Toksik olmayan. Zehirli olmayan.

Palatable : Makul. Lezettli. Yenilebilir. Makbul. (yenir) yutulur. Hoşa giden. Hoş. Lezzetli. Yenebilir. İçilebilir.

Toothsome : Lezzetli. Tatlı. Tadı güzel. Çekici.

Evadible synonyms : pareve, victual, non poisonous, victuals, parve, food, comestible, evadable, pabulum.

Evadible zıt anlamlı kelimeler, Evadible kelime anlamı

Unpalatable : Yenilmez (gıda vb). Hoş olmayan. Nahoş. Hoşa gitmez. İçilmesi zor. Tatsız. Yavan.

Tough : Zorlu. Sert (kösele vb). Kabadayı. Güçlü. Baş belası. Çetin. Suç batağı. Zor. Külhanbeyi. Dayanıklı.

Indigestible : Zor hazmedilen. Sindirilemez. Sindirilemeyen. Hazmı zor. Ağır. Hazmı güç. İndijestibl. Sindirimi güç. Hazmedilemez.

Evadible antonyms : inedible.

Evadible ingilizce tanımı, definition of Evadible

Evadible kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Capable of being evaded.