Evokers türkçesi Evokers nedir

  • Akla getiren.
  • Ölülerin ruhunu çağıran kimse.
  • Ruh çağırıcı.
  • Hissettiren.
  • Medyum.
  • Ölülerin ruhlarının çağırılmasına neden olan kimse.
  • Uyandıran.

Evokers ingilizcede ne demek, Evokers nerede nasıl kullanılır?

Evoker : Ölülerin ruhunu çağıran kimse. Uyandıran. Ölülerin ruhlarının çağırılmasına neden olan kimse. Ruh çağırıcı. Hissettiren. Akla getiren. Medyum.

Evoke memories : Hatıraları anımsatmak. Hatıraları ortaya çıkarmak. Anıları hatırlatmak. Anıları uyandırmak.

Evoke spirits : Ruhları uyandırmak veya çağırmak. Ruhsal varlıkların görünmesini talep etmek.

Evoke : Neden olmak. Çağrışım yapmak. Hatırlatmak. Anımsatmak. Yol açmak. Aklına getirmek. Uyandırmak. Hissettirmek. Ruh çağırmak.

Evoked : Yol açmak. Aklına getirilmiş. Anımsatmak. Hatırlatmak. Ruh çağırmak. Uyandırılmış. Hissettirilmiş. Uyandırmak. Çağrışım yapmak.

Unevoked : Uyandırılmamış.

Unrevoked : Diskalifiye edilmemiş. Feshedilmemiş. Elenmemiş. Yürürlükten kaldırılmamış. Olumsuzlanmamış. İptal edilmemiş.

Revoking : İptal etmek. Geri almak. Rönons yapmak. İptal ediliyor. Yürürlükten kaldırmak. Yerdeki kağıttan oynamamak.

Revoke : Çevirmek. Geri çekmek. Yürürlükten kaldırmak. Geri alma. İptal. İptal etmek. Rönons yapmak. Kaldırmak. Hükümsüz kılmak. Geri almak.

 

Revokes : Hükümsüz kılmak. Yürürlükten kaldırmak. Çevirmek. İptal. Geri almak. İptal etmek. Rönons yapmak. Geri çekmek. Kaldırmak. Geri alma.

İngilizce Evokers Türkçe anlamı, Evokers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Evokers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Invite : Davetiye çıkarmak. Yüreklendirmek. Neden olmak. Rica etmek. Davet etmek. Çekmek. Çağırmak. Yol açmak. Çanak tutmak. İstemek.

Heat : Sıcaklık. Kızgınlık. Bilgisayar, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kızıştırmak. Daralmak. Bir dizge ile çevresi arasında iş yapmayla ilgisi olmayan ve moleküllerin düzensiz devinimleri sonucu oluşan, bir erke aktarımı türü. Isınmak. Isıtmak. Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına ve bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji. Hareketlendirmek.

Raise : Yükselme. Yükseltmek. Beslemek. Büyütmek (çocuk). Yokuş. Artırmak. Konusunu açmak. Yukarı kaldırmak. Vergin artışı. Rampa.

Inflame : Kışkırtmak. Tutuşturmak. İltihaplandırmak. Kızdırmak. İltihaplanmak. Kızmak. Azdırmak. Yanmak. Alev almak. Tutuşmak.

Bruise : Bere. Vurmak. Dövmek. Morartmak. Yaralanmak. Yaralamak. Ezik. Zedelemek. Hırpalamak. Ezmek.

Whelm : Bastırmak. Boğmak. Bunaltmak. Yenmek.

Kindle : Alevlendirmek. Canlanmak. Ateş almak. Parlamak. Tutuşmak. Yakmak. Yanmak. Uyanmak. Uyandırmak. Tutuşturmak.

Upset : Sinirli. Alabora etmek. Başaşağı çevirmek. Bulanmış. Altüst olmuş. Bozulmuş. Devrilmiş. Bozuk. Üzgün. Bozulmak.

Fire up : Parlamak. Birden bire kızmak. Fayrap etmek. (motoru) çalıştırmak. Ateş yakmak.

 

Rouser : Sansasyon. Kuyruklu yalan. Üçkağıt. Heyecanlı olay. Dalavere.

Evokers synonyms : untune, touch a chord, strike a chord, arouser, ask for, stimulate, arousers, shake, fire, stir, create, pick, stir up, discompose, shake up, shame, elicitor, provoking, wake, psychic, evoker, arouse, provocative, elicit, sweep over, ignite, conjure up, overcome, call down, awakening, excite, rekindle, invoke.

Evokers zıt anlamlı kelimeler, Evokers kelime anlamı

Bore : Sıkıcı tip. Birisinin canını sıkmak. Sondalamak. Usandırmak. Usanç vermek. Dert. Bela. Delik. Sonda. Kalibre.

Bless : Dua etmek. Kutsal saymak. Takdis etmek. Hayırdua etmek. Kutsamak. Şükretmek.

Curse : Telin etmek. Küfretmek. Lanetleme. Sövmek. Küfür etmek. Lanetlemek. İntizar etmek. Lanet etmek. Küfür. Lanet okumak.