Exchanged türkçesi Exchanged nedir

 • Almak.
 • Karşılıklı alıp vermek.
 • Karşılıklı olarak yapmak.
 • Değiştirmek.
 • Bozdurmak.
 • Değiş tokuş etmek.
 • Çevirmek.
 • Takas etmek.
 • Teati edilen.
 • Değiştirilen.
 • Değiştirilmiş.
 • Bozmak.
 • Mübadil.

Exchanged ile ilgili cümleler

English: Ali and Mary exchanged glances with each other.
Turkish: Ali ve Mary birbirleriyle bakıştılar.

English: Ali and Mary exchanged glances.
Turkish: Ali ve Mary bakıştılar.

English: Ali exchanged glances with Mary.
Turkish: Ali Mary'yle bakıştı.

English: Ali and Mary exchanged seats with each other.
Turkish: Ali ve Mary birbirleriyle yer değiştirdiler.

English: Ali and Mary exchanged puzzled looks, wondering what the smell was.
Turkish: Ali va Mary kokunun ne olduğunu merak ederek şaşkın bakışlarla baktılar.

Exchanged ingilizcede ne demek, Exchanged nerede nasıl kullanılır?

Exchanged a few words : Kısa sohbet. Biraz konuşma.

Exchanged letters : Mektupla haberleşen. Biri diğerine mektup yazan.

Exchanged roles : Takas edilen roller. Değiş tokuş edilen fonksiyonlar. Değişilen roller.

Exchanged views : Hakkında konuşulan fikirler. Görüş alış verişi. Paylaşılan izlanimler.

Be exchanged : Değiştirilmek.

Exchange a few words : Kısa sohbet. Biraz konuşma.

Exchange buying rate : Döviz alış kuru. Döviz işlemleri yapan kuruluşların döviz satın almak için önerdikleri fiyat.

 

Exchange blows : Karşılıklı darbe indirmek. Yumruklaşmak. Birbirine vurmak. Savaşmak. Kavga etmek.

Exchange area : Santral hizmet bölgesi.

Exchange bid rate : Döviz alış kuru. Döviz işlemleri yapan kuruluşların döviz satın almak için önerdikleri fiyat.

İngilizce Exchanged Türkçe anlamı, Exchanged eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Exchanged ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Excambion : Değiş tokuş. Mübadele etmek. Trampa etmek.

Barters : Takas. Mübadele etmek. Takas yapmak. Trampa etmek. Değişmek. Değiş tokuş yapmak.

Alloy : Birbirine karıştırmak. Birden çok ergimiş metalin karıştırılarak soğutulmasından sonra elde edilen özdek. Alaşım hazırlamak. Alaşımlamak. Alaşım. Halita yapmak. Karışım yapmak. Alaşım yapmak. İki ya da daha çok madenin birleşim ya da karışımından elde olunan özdek. Fizik, kimya, madencilik, ekonomi alanlarında kullanılır.

Changed : Değişime uğramış. Değiştirme. Değişti. Değiştirildiği. Değişmiş. Değiştirildi.

Adulterate : Hile katmak. Yabancı madde karıştırarak. Değerini düşürmek. Karıştırmak. Hileli. İçine yabancı madde katmak. Saflığını bozmak. Yabancı madde katmak. Seyreltmek. Karışık.

Interlarded : Süslemek. Karıştırmak. Farklılaştırılmış. Eklemek. Birbiriyle karıştırılmış. Çeşitlendirilmiş. İçine karıştırmak. Birbirine entegre edilmiş.

Addle : Çürük. Kokmak. Şaşırtmak. Bozulmak (yum.). Kokuşturmak. Kafa karıştırmak. Çürümek. Kokmak (yum.). Bozulmak.

Replaced : Yerine bakmak. Değiştirildi. Ahizeyi yerine koymak. Yerine geçmek. Vekalet etmek. Geri ödemek. Yerini tutmak. Yenisiyle değiştirmek.

 

Admit : İzin vermek. Meydan vermek. İtiraf etmek. İçeriye bırakmak. Girmesine izin vermek. Kabul etmek. İçeri almak. Teslim etmek. Olanak tanımak.

Adulterates : Saflığını bozmak. İçine yabancı madde katmak. Değerini düşürmek. Hileli. Yabancı madde karıştırarak. Seyreltmek. Karışık. Yabancı madde katmak. Hile katmak.

Exchanged synonyms : abolishes, besieges, counterchange, change to, change over, abstract, assume, modified, bargained, borrows, capture, begird, exchanging, acquire, breaks, amend, annuls, shifted, admits, supposititious, averted, averting, averts, change, buys, altering, dickers, avert, bartering, cashes, acceptant, displaced, accepts.

Exchanged zıt anlamlı kelimeler, Exchanged kelime anlamı

Unchanged : Değiştirilmemiş. Eskisi gibi. Değişmemiş. Değiştirilemez.