Exocrine gland türkçesi Exocrine gland nedir

  • Eksokrin bezi.

Exocrine gland ingilizcede ne demek, Exocrine gland nerede nasıl kullanılır?

Exocrine : Eksokrin. Harici hormonal salgı. Dış salgı. Ekzokrin. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan. Salgılarını kanallar aracılığıyla vücut boşluklarına veya dışarı salan bez sistemleri. Dış hormonal salgı.

Gland : Gudde. Bez. Salmastra glendi. Salmastra kapağı. Salmastra kutusu. Salmastra kovanı. Beze. Conta. Rakor.

Exocrine glands : Ekzokrin bezler. Dış salgı bezleri. Ekzokrin bezleri.

Exocrine pancreatic insufficiency : Pankreasın ekzokrin kısmı tarafından üretilen ve salınan sindirim enzimlerinin yetersizliği nedeniyle ishal, kilo kaybı, emilim ve sindirim bozukluğuyla belirgin sendrom. pankreasın akut veya kronik yangısından veya idiyopatik pankreas atrofisinden kaynaklanır. Ekzokrin pankreas yetmezliği.

Accessory gland : Yardımcı bez. Mukoz bezi. Eklenti bezi. Bir beze ya da organa bağlı olan yardımcı bezler; üreme kanallarına bağlı özel bezler. prostat bezi, bulbo üretral bez gibi.

Adrenal gland : Böbrek üstü bezesi. Omurgalı hayvanlarda böbrek üstünde bulunan, kan basıncına ve sempatik sinir sistemine etki yapan hormonları salgılayan, dış kısmı adrenal korteksi, iç kısmı adrenal medullayı oluşturan bir çift iç salgı bezi. adrenal bez, surrenal bez, suprarenal bez. Omurgalı hayvanlarda böbreklerin hemen üstünde bulunan kan basıncına ve sempatik sinir sistemine etki yapan hormonları salgılayan, dış kısmı adrenal korteksi, iç kısmı adrenal medullayı oluşturan bir çift iç salgı bezi, adrenal bez, sürrenal bez, süprarenal bez. Böbrek üstü torbası. Sürrenal bez. Böbreğin yanında, böbreğe bitişik, böbrek üstü bezi. Böbreküstübezi. Adrenal bezi. Böbreküstü bezi. Suprarenal bez.