Exocrine pancreatic insufficiency türkçesi Exocrine pancreatic insufficiency nedir

  • Pankreasın ekzokrin kısmı tarafından üretilen ve salınan sindirim enzimlerinin yetersizliği nedeniyle ishal, kilo kaybı, emilim ve sindirim bozukluğuyla belirgin sendrom. pankreasın akut veya kronik yangısından veya idiyopatik pankreas atrofisinden kaynaklanır.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Ekzokrin pankreas yetmezliği.

Exocrine pancreatic insufficiency ingilizcede ne demek, Exocrine pancreatic insufficiency nerede nasıl kullanılır?

Exocrine : Dış hormonal salgı. Salgılarını kanallar aracılığıyla vücut boşluklarına veya dışarı salan bez sistemleri. Dış salgı. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan. Harici hormonal salgı. Eksokrin. Ekzokrin.

Pancreatic : Pankreatik. Pankreasa ilişkin. Pankreas (ile ilgili). Pankreasa ait. Pankreasla ilgili.

Insufficiency : Eksiklik duygusu. Yetersizlik. İnsufisiens. İnsufisans. Eksiklik. Yetmezlik.

İngilizce Exocrine pancreatic insufficiency Türkçe anlamı, Exocrine pancreatic insufficiency eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Exocrine pancreatic insufficiency ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

 

Abdomen : Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde). Böcek gövdesinin alt kısım. Karın. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın.

Abaxial : Abaksiyal. Eksendışı. Aks kemiği dışında. Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak. Eksenden uzak, eksen dışı.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abattoir : Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi. Salhane.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Exocrine pancreatic insufficiency synonyms : abamectin, abdominal distention, a c deformity, a amplitude mod, a band, abdominal pain.