Exterior türkçesi Exterior nedir

 • Dış ülkelerle olan.
 • Dışyüz.
 • Hariç.
 • Dış.
 • Harici.
 • Dış kaynaklı.
 • Gösteriş.
 • Dış görünüş.
 • Dışardan gelen.
 • Görünüş.
 • Dış taraf.
 • Dışarı.
 • Zahiri.
 • Dışarıda olan.
 • Dış ilişkiler.
 • Dışsal.

Exterior ingilizcede ne demek, Exterior nerede nasıl kullanılır?

Exterior angle : Bir geometrik şelkin dış tarafındaki açı. Dış açı. Dışaçı.

Exterior balance : Dış dengelem. Ödemenin dengede olması.

Exterior door : Dış kapı.

Exterior interior angles : Yöndeş açılar.

Exterior lighting : Dış aydınlatma. Açık hava koşulları içinde ayrı bir aydınlatma yöntemi gerektiren aydınlatma. işlik aydınlatmasının karşıtı. Dış aydınlatması. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Açık hava aydınlatması.

Exterior wall : Dış duvar.

Exterior set : Ev dışındaki, açık havayı, açıklığı ya da doğayı gösteren dekor. Dış dekoru.

Alternate exterior angles : Dışters açılar.

Alternate exterior angle : Dış ters açı.

Exterior setting : Dış dekoru. Ev dışındaki, açık havayı, açıklığı ya da doğayı gösteren dekor.

İngilizce Exterior Türkçe anlamı, Exterior eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Exterior ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Except : Dışlamak. Dışında tutmak. İtiraz etmek. Ayrı tutmak. -den başka. Karşı çıkmak. Ayırmak. Dışında. Haricinde.

 

Appearance : Görünme. Zuhur. Ortaya çıkma. Kılık kıyafet. Belirme. Olay. Görünüm.

Bating : Dışarıda kalan. İstisnai. İstisna olan. Hariç tutulan.

Inset : Gömme. Ek. Ekli küçük resim. Araya sokulmuş. İlave etmek. Bir şeyin ortasına ek koymak. Arasına koymak. İlave. İçe doğru.

Bravados : Kurusıkı atma. Cesaret gösterisi. Kabadayılık. Meydan okuma.

Epiphanies : Tezahür anı. Tezahür. Epifani. 6 ocak´ta kutlanan bir yortu.

Exoteric : Genel. Sıradan. Dışrak. Anlaşılır. Kolay anlaşılır. Eksoterik.

Outboards : Dıştan takmalı motor. (motor) dıştan takılan. Dıştan. Takma motorlu. Teknelerin gövdesine dıştan takılabilen motor. Dıştan motorlu. Tekne dışı. Teknedışı. Çevre.

Outwith : Dışarısı.

Exterior synonyms : spatial relation, out of door, ectal, exo, blazoned, out, fashion, foreign affairs, corium, exotica, exempts, heterogenous, foreign relations, exotism, excepted, external view, excepting, designating, braveries, aspect, excepts, affectations, face value, bravery, outside of, colorable, outer, outlying, bravado, airs, bar, colourings, external.

Exterior zıt anlamlı kelimeler, Exterior kelime anlamı

Interior : İç. İç yerler. Dahili. İç kesim. İç dünya. İç kısım. İçerisi. İçten. İçteki.

Indoor : Dahili. Ev içinde yapılan. Kapalı mekan. İçeri. İç mekanlara uygun. Ev içi. Kapalı. Bina içi. Ev içinde olan. İç mekanlarda yapılan.

Inside : İçerisinde. İç kısım. İçeri. İçinde. Ç. Kodeste. İç taraftaki. İç (taraf). İçerisi.

Exterior ingilizce tanımı, definition of Exterior

Exterior kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Opposed to interior. The outward surface or part of a thing. As, the exterior part of a sphere. Outward. Outside. Pertaining to that which is external. External. That which is external.