Extortionists türkçesi Extortionists nedir

Extortionists ingilizcede ne demek, Extortionists nerede nasıl kullanılır?

Extortionist : Kazıkçı. Zorba. Zorba kimse. Rüşvetçi. Şantajcı. Haraççı.

Extortion : Haraca kesme. Gasp. Fahiş fiyat. Zorla alma. İrtikap. Zorbalık. Şantaj. Para sızdırma. Dolandırıcılık. Zorla alınan şey.

Extortionate : Kazık. Fahiş (fiyat). Çok fazla. Zor kullanan. İnsanı haraca kesen. Aşırı. Para sızdıran. İnsafsız. Fahiş.

Extortionately : Tehdit ve zorbalıkla. Gasp veya şantaj vasıtasıyla. Gaspederek. Zorbalıkla. Aşırı şekilde. İnsafsızca. Çok fazla bir şekilde. Aşırı fahiş şekilde.

Extortioner : Zorla alan. Zorba. Amiri mücbir. Kazıkçı. Rüşvetçi. Zorba kimse. Zorla alan kimse. Haraççı. Baskıcı.

Extortions : Zorla alınan şey. Zorbalık. Fahiş fiyat. Haraç. Zorla alma. Gasp. Para sızdırma. İrtikap. Haraca kesme. Dolandırıcılık.

Extortioners : Zorla alan. Amiri mücbir. Zorla alan kimse. Baskıcı. Rüşvetçi. Zorba. Haraççı. Kazıkçı.

İngilizce Extortionists Türkçe anlamı, Extortionists eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Extortionists ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bullies : Kabadayı. Zorlamak. (birisini) sindirmek. Zulmetmek. Kabadayılık etmek. Gözünü korkutmak. Dayılanmak. Sataşmak. Zorbalık etmek.

 

Despotic : Despot. Kazak (baba). Despotik. Müstebit. Despotça. Zorbaca. Kazak (kimse).

Criminal : Kabahatli. Suçla ilgili. Suçlu. Suç oluşturan. Çok kötü. Cinayet. Cezalı. Müthiş. Suça ait. Ceza.

Racketeers : Sahtekar. Vurguncu. Dolandırmak. Düzenbaz. Şantajla para almak. Gangster. Haraç almak. Haraç toplamak. Şantaj yapmak.

Autocratical : Otokratik. Dikta. Despot.

Bent : Meyil. Üşütük. Çimen. Yiyici. Yatkınlık. Bükük. Namussuz. Kır. Azmetmek. İbne.

Exacters : Mahkemeye celbeden. Haraca kesen. İcbar eden. Makul olandan daha fazla isteyen veya talep eden. Cebren alan. Zorla alan. Mecbur tutan.

Blood sucker : Başkalarını sömüren kimse. Yarasa. Asalak (argo terim). Vampir. Kan emici. Sülük. Kan emen.

Extortionist : Zorba kimse.

Extortionists synonyms : bribetaker, malefactor, bullyboys, flayers, humbugger, blackmailer, corrupt, outlaw, felon, venal, bully, bribe taker, bribee, grafter, hustler, extortioners, exactor, domineering, bruiser, humbuggers, cut up, grafters, blackmailers, exactors, autocratic, crook, exacter, bribable, bleeder, despot, bribed, extortioner, bribeable.