Fıkıh nedir, Fıkıh ne demek

Fıkıh; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
  • İslam hukukunda din ve dünya işleri ile ilgili ana kaynaklardan yararlanarak konulmuş olan kuralların bütünü.

Fıkıh kısaca anlamı, tanımı:

Bilme : Bilgi edinmenin gaye ve sonucu. Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.

İslam : Müslümanlık.

Hukuk : Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze. Bu yasaları konu alan bilim. Haklar. Ahbaplık, dostluk.

Dünya : Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Herkes. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Dış, çevre, ortam.

Kaynak : Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans. Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer. İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür. Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge. Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi. Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz. Bir şeyin çıktığı yer, menşe.

 

Yarar : Yarayan, elverişli, uygun. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Çıkar.

Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam.

Diğer dillerde Fıkıh anlamı nedir?

İngilizce'de Fıkıh ne demek? : n. Canon law