Faaliyet giderleri nedir, Faaliyet giderleri ne demek

Faaliyet giderleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir.

İktisat terim anlamı:

İşletmenin ana çalışma alanına ilişkin pazarlama, dağıtım, araştırma-geliştirme ve genel yönetim gibi tüm giderleri. karşılığı faaliyet dışı giderler.

Faaliyet giderleri kısaca anlamı, tanımı

Gide : Koyunları kovalama ünlemi

Giderler : Mal ya da hizmetler ve borçlar karşılığı yapılan ödemeler.

Faal : Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif. Çalışır durumda olan. Etkin.

Faaliyet : Canlılık, hareket. Çalışma. İşler durumda olma, etkinlik.

Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak kullanımla ilgili atık suların merkezî kanalizasyona iletilmesini sağlayan boru hattı. Gelecekte sağlanacak değerler karşılığı yapılmış olan harcamalar.

Faaliyet dışı giderler : İşletmenin ana çalışma alanı ile doğrudan ilgili olmayan, faiz gideri ya da duran varlık satış zararları gibi alanlara ilişkin giderler. karşılığı faaliyet giderleri.

Çalışma alanı : Bir işlem sırasında, veri öğelerinin, üzerinde çalışılmak üzere geçici olarak saklandığı bellek alanı.

Pazarlama : Pazarlamak işi. Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bütünü.

 

Araştırma : Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılmış olan yöntemli çalışma, araştırı.

İşletmen : Bilgisayar vb. teknik aletleri işleten kimse, operatör.

Yönetim : Yönetme işi, çekip çevirme, idare. Dümen.

İlişkin : İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik.

İşletme : İşletmek işi. İş yeri. Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum. Bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.

Çalışma : Çalışmak işi, emek, say. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması.

Dağıtım : Dağıtma işi, tevzi. Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi.

Yöneti : Yönetme işi.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Pazar : Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer. Rize iline bağlı ilçelerden biri. Belli bir şeyin satıldığı yer. Alışveriş. Cumartesi ile pazartesi arasındaki gün. Tokat iline bağlı ilçelerden biri.

Diğer dillerde Faaliyet giderleri anlamı nedir?

İngilizce'de Faaliyet giderleri ne demek ? : operating expenses, general operating expenses